கால்குலேட்டர்கள்

நான் முதலீடு செய்யத் தயாராக உள்ளேன்

பொறுப்புத்துறப்பு:

இந்த வரி கால்குலேட்டர் இந்தியாவில் வசிக்கின்ற 60 வயதுக்கு உட்பட்ட நபர்களுக்கானதாகும்.

இந்த கால்குலேட்டர் விளக்குவதற்காக மட்டுமே என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். முதலீட்டாளர்கள் வரி தொடர்பான அறிவுறுத்தல்களுக்கு தமது வரி ஆலோசகரிடம் ஆலோசனை பெற வேண்டும்.

SIP(எஸ்.ஐ.பி) கால்குலேட்டர்

உங்கள் மாதாந்திர/காலாண்டு SIP(எஸ்.ஐ.பி) முதலீட்டின் எதிர்கால மதிப்பைக் கண்டறிந்திடுங்கள்.

 
05 இலட்சம்
 
1%30%
 
150

உங்கள் முதலீடுகள் 

உங்கள் SIP(எஸ்.ஐ.பி) முதலீட்டின் எதிர்கால மதிப்பு 

 
நான் முதலீடு செய்யத் தயாராக உள்ளேன்

இலக்கு SIP(எஸ்.ஐ.பி) கால்குலேட்டர்

ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கை அடையவதற்கு நீங்கள் செய்யவேண்டிய மாதாந்திர SIP(எஸ்.ஐ.பி) முதலீடுகளைத் தீர்மானித்திடுங்கள்.

 
 
150
 
1%30%

உங்கள் மொத்த முதலீடு 

மாதாந்திர SIP(எஸ்.ஐ.பி) தொகை 

நான் முதலீடு செய்யத் தயாராக உள்ளேன்

பணவீக்க கால்குலேட்டர்

உங்கள் பணத்தின் மீது பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தைக் கணக்கிடுங்கள். பணவீக்கத்தை சமாளித்து தற்போதைய செலவுகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கு, எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவை என்பதைக் கண்டறிந்திடுங்கள்

 
100010 இலட்சம்
 
1%15%
 
170
 
நான் முதலீடு செய்யத் தயாராக உள்ளேன்