ડેટ ફંડ્ઝમાં કોણે રોકાણ કરવું જોઇએ?

ડેટ ફંડ્ઝમાં કોણે રોકાણ કરવું જોઇએ? zoom-icon

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝ સહી હે??

જો કોઇ વ્યક્તિ તમને પૂછે કે કોણે વધુ પ્રોટિન કે કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ કે વિટામિન્સ ખાવા જોઇએ તો તમે શું જવાબ આપશો ? 

દરેક વ્યક્તિએ! 

દરેક વ્યક્તિએ તમામ પ્રકારનાં પોષકતત્વો ખાવા જરૂરી છે, પરંતુ પોષકતત્વોનું પ્રમાણ વય અને શારીરિક જરૂરિયાતને આધારે દરેક વ્યક્તિ માટે અલગ હશે. ઉદાહરણ તરીકે વૃદ્ધિ પામતા બાળકોએ પુખ્તો કરતા વધુ પ્રોટીન અને કાર્બોહાઇડ્રેટ્સની જરૂર હોય છે. તેમણે ઊર્જાથી ભરપૂર કાર્બોહાઇડ્રેટ્સના પૂરતા પુરવઠાની પણ જરૂર હોય છે. આ જ સિદ્ધાંત્ત તમારા રોકાણ પોર્ટફોલિયોને પણ લાગુ થાય છે.

દરેક વ્યક્તિએ તેમના/તેણીનાં રોકાણ પોર્ટફોલિયોમાં ઇક્વિટી, ડેટ ફંડ્ઝ, સોનું, રિઅલ-એસ્ટેટ અને અન્ય અસ્કયામતોનું મિશ્રણ હોય તે જરૂર છે. પરંતુ દરેક અસ્કયામતનું પ્રમાણ દરેક વ્યક્તિ માટે અલગ હશે. તેથી દરેક વ્યક્તિ નો ડેટ ફંડ્ઝ જેવી નિશ્ચિત આવકની અસ્કયામતોમાં થોડું રોકાણ હોવું જરૂરી છે. વરિષ્ઠ નાગરિકોએ 30ની આસપાસની વય ધરાવતા યુવાનોની તુલનામાં તેમના પોર્ટફોલિયોમાં વધુ ડેટ ફંડ્ઝ ફાળવવાની જરૂર હોય છે. યુવાનોમાં ઊંચું જોખમ લેવા માટે અનુકૂળ ન હોય એવા રૂઢિચુસ્ત રોકાણકારે ઇક્વિટીમાં રોકાણનાં અસ્થિર પ્રકારથી વધુ અનુકૂળ હોઇ શકે એવા તેમના સમકક્ષો કરતા ડેટ ફંડ્ઝમાં વધુ રોકાણ કરવું જોઇએ. સામાન્ય નિયમ તરીકે તમારી ઉંમરને સમાન તમારા પોર્ટફોલિયોનાં પ્રમાણની ફાળવણી ડેટ ફંડ્ઝ જેવી નિશ્ચિત આવકની અસ્કયામતોને કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.  મ્યુચ્યુઅલ ફંડના નવા રોકાણકારો ડેટ ફંડ્ઝથી પણ શરૂઆત કરી શકે છે.

433
હું રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છું