ஓய்வுக்காலத் திட்டமிடலுக்கு எது சிறந்த விருப்பம்: மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் அல்லது காப்பீடு?

ரிட்டயர்மென்ட் திட்டமிடலுக்கான சிறந்த தேர்வு எது: மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸா அல்லது இன்சூரன்ஸா? zoom-icon

மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் சரியானதா?

பென்ஷன் திட்டங்கள் என்பவை ஓய்வு பெறும்போது ஆண்டுத்தொகையின் வடிவில் உத்தரவாதமான வருவாய் ஆதாரத்தை வழங்கிடும். எனினும், அவசரகால நிலைகளில் அவற்றை உடனடியாகப் பணமாக்க முடியாது. மேலும் பரவலாக்கம் மற்றும் முதலீட்டுப் பாணிகளிலும் அவை குறைந்த தேர்வுகளையே வழங்குகின்றன. பென்ஷன் திட்டத்திற்காகச் செலுத்தப்படும் பிரீமியம், வரிப் பிடித்தத்திற்கு உட்பட்டது.

மியூச்சுவல் ஃபண்ட்களில் ELSS-ஐத் தவிர பிற முதலீடுகளின் மீது வரிப் பிடித்தம் செய்யப்படாது. ஆனால் உங்கள் தேவைக்கேற்ற ஒரு ரிட்டயர்மென்ட் திட்டத்தை வடிவமைப்பதில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்கள் உங்களுக்கு அதிக விருப்பத்தேர்வுகளையும் நெகிழ்தன்மையையும் வழங்கிடும். நீங்கள் அதிக வயதுடையவராக இல்லாத பட்சத்தில், உங்கள் ரிஸ்க் விருப்பத்தேர்வுடன் பொருந்துகின்ற ஈக்விட்டி ஃபண்ட்களில் SIP முதலீடுகளை செய்யத் தொடங்கி, உங்கள் ரிட்டயர்மென்ட் வரை அந்த முதலீட்டைத் தொடர்ந்து செய்து வரலாம். அந்தச் சமயத்தில் நீங்கள் ஒரு கணிசமான தொகையைச் சேர்த்திருப்பீர்கள். அதன்பின்னர் ரிஸ்க்கை குறைக்கும் பொருட்டு உங்கள் ரிட்டயர்மென்ட்டிற்கு 2-3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அதை STP (சிஸ்டமேட்டிக் டிரான்ஸ்ஃபர் பிளான்) மூலம் குறுகியகால கடன் நிதிகளுக்குப் (டெப்ட் ஃபண்ட்ஸ்) பரிமாற்றிக் கொள்ளலாம்.

SIP மூலம் உங்கள் ரிட்டயர்மென்ட்டை வெகுகாலத்திற்கு முன்கூட்டியே நீங்கள் திட்டமிட்டிருக்காமல் இருந்து, ரிட்டயர்மென்ட்டிற்கு சற்று முன்பு இப்போது நீங்கள் முதலீடு செய்ய நினைத்தால், மொத்தத் தொகை முதலீடுகளைச் செய்து, ரிட்டயர்மென்ட்டிற்குப் பின்னர் மாதாமாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையைப் பெறும் வகையில் SWP-ஐத் தேர்வுசெய்து கொள்ளலாம்.

பென்ஷன் திட்டங்கள் பழைய முறையிலான நிதி ஒதுக்கீட்டைக் கொண்டிருக்கும் மற்றும் அவை உங்களுக்கு நிலையான ரிட்டர்னை வழங்கிடும். ஆனால், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்களில் முதலீடு செய்ய விரும்பினால் பொருத்தமான ஒதுக்கீட்டுடன் கூடிய ஒரு ஃபண்டை நீங்கள் தேர்வுசெய்ய வேண்டும். உங்கள் வருமான ஸ்லாபின்படி ஆண்டுத்தொகையின் மீது வரிப் பிடித்தம் செய்யப்படும். ஆனால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பணமெடுத்தல்களின் மீது மூலதன இலாப வரியை மட்டுமே நீங்கள் செலுத்துவீர்கள். இதனால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்கள் அதிக வரியை மிச்சப்படுத்திடும்.
 

350
நான் முதலீடு செய்யத் தயாராக உள்ளேன்