ఒక ఫండ్ నుండి మరొక కంపెనీ ఫండ్‌కు మారడం ఎలా?

ఒక ఫండ్ నుండి మరొక కంపెనీ ఫండ్‌కు మారడం ఎలా?

మ్యచువల్ ఫంఢ్స్ సరైనవా?

ఓపెన్ ఎండెడ్ స్కీము నుండి ఇంకొక దానికి ఇన్వెస్టర్లు అదే ఫండ్ హౌసులో చక్కని ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ కొరకువారి ఇన్వెస్ట్మెంట్లను మారుతారు. అదే ఫండ్ హౌసు లోపల మారడానికి, మొత్తం /యూనిట్ల సంఖ్యను తెలుపుతూ సోర్స్ స్కీము నుండి మరియు డెస్టినేషన్ స్కీము పేరులో మారడానికి స్విచ్ ఫారాన్ని నింపవచ్చు. స్విచ్ ఇన్ మరియు స్విచ్ అవుట్ స్కీములు రెండింటి కొరకు మీరు తప్పక కనీస ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొత్తం అర్హత ప్రమాణాన్ని పరిపూర్ణం చేయాలి. స్విచ్ అవుతున్నప్పుడు ఎగ్జిట్ లోడ్ మరియు క్యాపిటల్ గెయిన్స్ టాక్స్ ప్రభావాలు ఉండవచ్చు. అదే ఫండే హౌసులో స్విచ్ కొరకు, సెటిల్మెంట్ పీరియడో కొరకు ఆందోళన ఉండదు ఎందుకంటే డబ్బు ఫండ్ హౌస్ నుండి బయటకు కదలదు కాబట్టి.

మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీము ఎ నుండి ఇంకొక మ్యూచువల్ ఫండ్ బి లోకి మారినప్పుడు, ఫండ్లో మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్లను అమ్మడం మరియు ఇంకొక దానిలో రీఇన్వెస్ట్ చేయడం లాంటిదే. మీరు మొదటి మ్యూచువల్ ఫండ్ నుండి డిడెంప్షన్ కొరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు మరియు ప్రొసీడ్లు మీ బ్యాంకు అకౌంటులో అందుకునే వరకు వేచియుండవచ్చు. మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ను రిడీం చేస్తున్నప్పుడు ఎగ్జిట్ లోడ్స్ మరియు పన్ను ప్రభావాలు తప్పక పరిగణించాలి. మొదటి ఫండ్ నుండి మీరు క్రెడిట్లు అందుకున్న తరువాత ప్రొసీడ్లను మీరు రీఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్న మ్యూచువల్ ఫండ్ దరఖాస్తు ఫారాన్ని నింపాలి. స్విచ్ చేసేందుకు సరైన ఫండ్‌లను ఎంచుకోవడంలో ఆర్థిక నిపుణుల సలహాను కూడా మీరు పొందవచ్చు.

407
పెట్టుబడి చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను