મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝ પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સ્કિમ્સથી અલગ કેવી રીતે હોય છે?

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝ પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સ્કિમ્સથી અલગ કેવી રીતે હોય છે? zoom-icon

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝ સહી હે??

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝ અને પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સર્વિસિઝ (પીએમએસ) રોકાણકારોને વ્યાવસાયિક  ફંડ મેનેજર્સ દ્વારા સંચાલિત થતા પુલ્ડ રોકાણ સાધનમાં તેમના નાણાંનાં રોકાણ દ્વારા શેરો અને બોન્ડ્ઝમાં તેમના નાણાંનું રોકાણ કરવા સક્ષમ બનાવે છે, જ્યારે બીજી બાજુએ આ બંને રોકાણના જુદા જુદા વિકલ્પો છે, જે જુદા જુદા લક્ષ્યો ધરાવે છે અને તેઓ બે ભિન્ન રોકાણકારો માટે છે.

કોઇ વ્યક્તિ મહિનાદીઠ રૂ.500ની નાની રકમથી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરી શકે છે, પરંતુ પીએમએસ સ્કિમ્સમાં રૂ. 25 લાખનાં લઘુત્તમ રોકાણની જરૂર હોય છે, કારણ કે આ એચએનઆઇ પર લક્ષ્યાંક ધરાવતી પ્રાથમિક સંપત્તિ સંચાલન પ્રોડક્ટ્સ છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝનું સખતપણે નિયમન સેબી દ્વારા થાય છે, જ્યારે પીએમએસ સ્કિમ્સ ઘોષણાના કડક ધોરણો ધરાવતી નથી. પીએમએસ પ્રોડક્ટ્સ સામેલ જોખમને સમજી શકે એવા પ્રગતિશીલ રોકાણકારો માટે છે, કારણ કે પીએમએસ ફંડ્ઝ બજારમાં સરળતાથી ટ્રેડ થઈ ન પણ શકે એવી જામીનગીરીઓમાં પણ રોકાણ કરી શકે છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એવી જામીનગીરીઓમાં રોકાણ કરે છે, જે તરલ હોય છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝ તેમના વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયોને લીધે પીએમએસ સ્કિમ્સ કરતા ઓછી જોખમી હોય છે. પીએમએસ ફંડ્ઝ સામાન્યપણે 20-30 શેરોના પોર્ટફોલિયો પર કેન્દ્રીત હોય છે. તેથી ફંડનો દેખાવ ફંડ મેનેજરની શેર પસંદ કરવાની ક્ષમતા પર સંપૂર્ણપણે આધાર રાખે છે. 

પીએમએસ ફંડ્ઝ ફંડ સંચાલનની ઊંચી ફી ઉપરાંત ઊંચા એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ લોડ ધરાવે છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝ એન્ટ્રી લોડ ધરાવતા નથી, પરંતુ તેઓ થોડો એક્ઝિટ લોડ ધરાવી શકે છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝ નાના રોકાણકારો માટે યોગ્ય હોય છે, જ્યારે પીએમએસ ફંડ્ઝ નાના રોકાણકારો માટે હોતા નથી.

426
હું રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છું