મિડ કેપ ફંડ્ઝ શું છે?

મિડ કેપ ફંડ્ઝ શું છે?

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝ સહી હે??

બજારમૂડીકરણ તમામ માન્યતાપ્રાપ્ત શેરબજાર પર લિસ્ટ થયેલા શેરનાં સંપૂર્ણ બજારમૂડીકરણની સરેરાશ છે અથવા એક શેરબજાર પર લિસ્ટ થયેલા શેરની સંપૂર્ણ બજારમૂડીકરણ છે. ફંડ મેનેજર્સ ફંડનાં રોકાણના લક્ષ્યાંક અનુસાર કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે અને તેઓ ક્યાં રોકાણ કરી રહ્યા છે એ અંગે રોકાણકારોને જાણકારી હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે મિડ કેપ ગ્રોથ ફંડ્ઝની અસ્કયામતની ફાળવણી વૃદ્ધિલક્ષી રોકાણ શૈલી ધરાવતા મિડ-કેપ સેગમેન્ટમાં કરવી જોઇએ અને તેમના પોર્ટફોલિયોમાં આ પ્રતિબિંબિત થવું જોઇએ. આનાથી રોકાણકારોને સમાન આદેશ વાળા  ફંડ્ઝની તુલના કરવામાં મદદ મળે છે. પોર્ટફોલિયો સમતુલન નિયમિતપણે થવું જોઇએ, કારણ કે બજારમૂડીકરણ શેરબજાર પર શેરની કિંમતમાં થતી વધઘટની સાથે બદલાય છે.

મિડ કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝ વૃદ્ધિની ઊંચી સંભાવનાવાળી મિડ કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે, પરંતુ સ્મોલ કેપ્સ સાથે સંકળાયેલા જોખમો પ્રદર્શિત કરતા નથી, કારણ કે આ કંપનીઓએ નિશ્ચિત સ્તર અને સ્થિરતા હાંસલ કર્યા હોય છે. મિડ કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝ લાર્જ કેપ કરતા ઊંચા વળતર આપે છે અને આ ફંડ્ઝ સ્મોલ કેપ ફંડ્ઝની જેમ જોખમી નથી.

શ્રેષ્ઠ મિડ કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝ પસંદ કરતી વખતે લાંબા ગાળે પ્રદર્શનની સુસંગતતા માટે તાજેતરનાં 3-5 વર્ષથી આગળનાં વળતર જુઓ અને તેની તુલના યોગ્ય બેન્ચમાર્ક વળતર સાથે કરો.

425
હું રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છું