மிட் கேப் ஃபண்டுகள் என்பவை எவை?

மிட் கேப் ஃபண்ட்கள் என்றால் என்ன?

மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் சரியானதா?

சந்தை மதிப்பு என்பது, பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும் அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்குச் சந்தைகளின் ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குகளின் மொத்தச் சந்தை மதிப்பின் சராசரி அல்லது அது பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும் ஒரு பங்குச் சந்தையில் அதன் பங்குகளின் மொத்த மதிப்பைக் குறிக்கிறது. ஃபண்டின் முதலீட்டு நோக்கத்துக்கு ஏற்ப ஃபண்ட் மேனேஜர்கள் நிறுவனங்களில் முதலீட்டைச் செய்வர் மற்றும் அவர்கள் என்ன முதலீட்டைச் செய்கின்றனர் என்பதை முதலீட்டாளர்களும் அறிந்திடுவர். உதாரணத்திற்கு, மிட் கேப் குரோத் ஃபண்ட்கள், வளர்ச்சி போக்கிலான முதலீட்டுப் பாணியுடன் கூடிய மிட் கேப் பிரிவுகளில் (நடுத்தர அளவிலான நிறுவனங்கள்) சொத்து ஒதுக்கீட்டைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் போர்ட்ஃபோலியோக்களில் இது காண்பிக்கப்பட வேண்டும். ஒரே மாதிரியான ஃபண்ட்களுடன் தங்களின் ஃபண்ட்களை ஒப்பிடுவதற்கு, முதலீட்டாளர்களுக்கு இது உதவிடும். பங்குச் சந்தையில் பங்குகளின் விலை இயக்கத்தைச் சார்ந்து, சந்தை மதிப்பு மாறுபடும் என்பதால், வழக்கமான முறையில் போர்ட்ஃபோலியோவை பேலன்ஸ் செய்யவேண்டும்.

அதிக வளர்ச்சித் திறன் கொண்ட நடுத்தர அளவிலான நிறுவனங்களில், மிட் கேப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்கள் முதலீடு செய்திடும். ஆனால், இந்த நிறுவனங்கள் குறிப்பிட்ட வளர்ச்சி மற்றும் நிலைத்தன்மையை அடைந்திருக்கும் என்பதால், ஸ்மால் கேப் நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடைய அபாயங்களை இது கொண்டிருக்காது. ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்களை போன்ற அபாயங்கள் ஏதுமின்றி, லார்ஜ் கேப் ஃபண்ட்களை விட மிட் கேப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்கள் அதிக ரிட்டர்ன்களை வழங்குகின்றன.

சிறந்த மிட் கேப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸை தேர்ந்தெடுக்கும் போது, 3-5 வருடங்களுக்கு முன்பான அதன் நீண்டகாலச் செயல்திறனைப் பார்த்து, பொருத்தமான ரிட்டர்ன்களுடன் ஒப்பிடுங்கள்.

345
நான் முதலீடு செய்யத் தயாராக உள்ளேன்