મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં નોમિનેશન શા માટે મહત્વનુ છે અને તેના માટેની પ્રક્રિયા શું છે?

Video
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ કેલ્ક્યુલેટર્સ

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝ સહી હે??

આપણે સહુએ ઇતિહાસ અને વાર્તાઓમા રાજાઑ અને તેમની તમના વારસદાર અંગેની ઇચ્છાઓ વિશે વાંચ્યું છે. જે રીતે રાજા પોતાની રાજ્ય પોતાના યોગ્ય વારસદારના હાથમાં સોંપીને જાય છે તે જ રીતે તમારે પણ તમારી તમામ સંપતિઑ માટે કાનૂની રીતે લાગુ કરી શકાય તેવું વિલ બનાવવું જોઈએ. ઘણા લોકો પોતાના સંપૂર્ણ જીવનકાળ દરમિયાન વિલ બનાવતા નથી. આના કારણે વ્યક્તિના અવસાન બાદ તેમની સંપતિના વારસ ની બાબતને વિવાદાસ્પદ બનાવી દે છે. અને આટલા જ માટે નોમીનેશન મહત્વનુ છે.

મ્યુચુઅલ ફંડ માં નોમિનેશનની સુવિધા રોકાણકારને એક એવા વ્યક્તિને નોમિનેટ કરવાની સુવિધા આપે છે જે જો તમે અવસાન પામો તો મ્યુચુઅલ ફંડના રોકાણ કરાયેલા યુનિટ પર દાવો અથવા તેમના રીડમ્પશનની પ્રક્રિયા માટે વિનંતી કરી શકે છે. જો રોકાણકાર દ્વારા કોઈ નિશ્ચિત વ્યક્તિને તેમના ખાતા માટે નોમિનેટ કરવામાં આવેલ નહી હોય તો તેઓનું રોકાણ પર દાવો માત્ર રોકાણકારના કાનૂની વારસદાર(રો) દ્વારા પોતે કાનૂની વારસદાર હોવાનું સાબિત કર્યા બાદ જ કરી શકાય છે જે એક લાંબી પ્રક્રિયા હોઈ શકે છે. પરિણામે એ વધુ યોગ્ય છે કે તમારા અવસાન બાદ તમારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડના રોકાણોના સરળ હસ્તાંતરણ માટે તમે નોમીની ધરાવતા હો.

જો તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સાથે ઓનલાઈન એકાઉન્ટ ધરાવતા હશો તો વર્તમાન નોમીનીમાં પરીવર્તન કરવા, ઉમેરવા અપડેટ કરવા વિગરે તમે ઓનલાઈન કરી શકો છો. તમારા એકાઉન્ટમાં લોગઇન કરો અને તમે જે ફોલીયો માં નોમીની એડ/અપડેટ કરવા માંગતા હો તે પસંદ કરો. નોમિનીની વિગતો જેવી કે નામ અને એડ્રેસ તથા દરેક નોમીની કેટલા ટકા માલિકી મેળવશે તેની વિગતો દાખલ કરો. જો ટકા દર્શાવવામાં નહી આવે તો દરેક નોમીનીને સમાન ભાગ મળવા યોગ્ય બનશે.

જો તમને ઓનલાઈન સુવિધાજનક ના જણાતું હોય તો તમારા ફોલીયોમાં નોમીનીની વિગતો એડ/અપડેટ કરવા ત્તમે નજીકની બ્રાંચ અથવા ફંડ હાઉસની ઇન્વેસ્ટર સર્વિસ સેન્ટરની મુલાકાત લઈ શકો છો. તમારે માત્ર એક લેખિત અરજી આપવાની રહેશે અથવા અરજીપત્રકમાં જરૂરી ખાનાઓ ભરી ફોર્મ જમા કરાવવાનું રહેશે.

તમારે તમારા એકાઉન્ટ/ ફોલીયો જ્યાં તમે નોમીનીને એડ/અપડેટ કરવા માંગો છો તે અને નોમીનીના નામ દર્શાવવાના રહેશે. જો ખાતામાં એક કરતાં વધુ નોમીની નિમશો તો તમારે તેમને મળનારા રોકાણના ટકા પણ જાણવવાના રહેશે. તમારા તમામ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણોને નોમીની વિગતોથી અપડેટ રાખો અને તમારા પરિવારને તમારા અવસાન બાદ વારસદાર તરીકે સાબિત કરવા માટે કરવી પડનાર કાનૂની આંટીઘૂટીથી બચાવો.

426
હું રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છું