एखाद्या म्युच्युअल फंड स्किम मधील जोखमीचे संकेतक(इंडिकेटर) कसे असतात?

एखाद्या म्युच्युअल फंड स्किम मधील जोखमीचे संकेतक(इंडिकेटर) कसे असतात? zoom-icon
म्युच्युअल फंड कैलकुलेटर

म्युच्युअल फंड सही आहे?

योग्य म्युच्युअल फंड स्किममध्ये आपल्या मेहनतीचा पैसा गुंतवण्याआधी आपल्याला योग्य मूल्यांकन करून घेतले पाहिजे. साधारणपणे गुंतवणूकदार स्किमची श्रेणी (कैटेगरी) पाहातात आणि त्या श्रेणीमधील सर्वोत्कृष्ट स्किम निवडतात, तरीही बहुधा ते त्या स्किममधील जोखमीच्या संकेतकांकडे दुर्लक्ष करतात. जेव्हा आपण योग्य स्किम निवडण्यासाठी स्किमची तुलना करता, तेव्हा त्यांच्यातील जोखमीकडे दुर्लक्ष करू नका. मानक विचलन (स्टैंडर्ड डीवीएशन), बीटा आणि शार्प रेशो यासारखे जोखमीचे अनेक संकेतक कुठल्याही स्किमच्या फॅक्टशीटमध्ये दिलेले असतात. तरीही सर्वात अगोदर पाहिली जाणारी मूलभूत गोष्ट म्हणजे उत्पाद लेबल. लेबल मधील रिस्कोमीटर त्या फंडामधील जोखमीचा स्तर दाखवते.

मानक विचलन (स्टैंडर्ड डीवीएशन) एखाद्या फंडाच्या परताव्यामधील अंतर दाखवते. ज्या स्किमच्या परताव्याचे मानक विचलन (स्टैंडर्ड डीवीएशन) अधिक असेल, त्या स्किमचा परतावा एक सारखा नसतो, ज्याने कळते की त्यात अधिक चढ-उतार आहेत. बाजाराच्या तुलनेत फंडमधील चढ-उतार पाहाण्यासाठी त्या फंडचा बीटा महत्त्वाचा असतो.

बीटाचा अर्थ असा असतो की त्या स्किममध्ये बाजाराच्या तुलनेत अधिक चढ-उतार असतील आणि 1 पेक्षा कमी बीटा म्हणजे त्या स्किममध्ये बाजाराच्या तुलनेत चढ-उतार कमी असतील. बीटा 1 असण्याचा अर्थ असा असतो की त्या स्किममधील चढ-उतार बाजारासारखेच असतील.

एखादा फंड त्याने पत्करलेल्या जोखमीच्या प्रत्येक युनिटसाठी विना-जोखीम मालमत्तेवर किती अधिक परतावा देतो याची गणना शार्प रेशोमध्ये केली जाते. जोखीम-समायोजित परताव्यासाठी हा चांगला संकेतक आहे. शार्प रेशो अधिक असणे अधिक चांगले. पुढच्या वेळी जेव्हा आपण गुतंवणूक करण्यासाठी स्किम निवडाल, तेव्हा वरील जोखीम संकेतकांवर अवश्य लक्ष द्या.

452
मी गुंतवणूक करण्यासाठी तयार आहे