എന്തൊക്കെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിലെ റിസ്കിന്‍റെ ഇന്‍ഡിക്കേറ്ററുകള്‍?

എന്തൊക്കെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിലെ റിസ്കിന്‍റെ ഇന്‍ഡിക്കേറ്ററുകള്‍? zoom-icon
മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് കാല്‍ക്കുലേറ്ററുകള്‍

മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ശരിയാണോ??

നിങ്ങള്‍ അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ പണം ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാന്‍ ശരിയായ മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് സ്കീം തെരഞ്ഞെടുക്കും മുമ്പ് വേണ്ട രീതിയില്‍ നിങ്ങള്‍ അത് വിലയിരുത്തണം. നിക്ഷേപകർ മിക്കപ്പോഴും സ്കീം കാറ്റഗറിയും ആ കാറ്റഗറിയിലെ ടോപ്പ് പെര്‍ഫോമന്‍സ് സ്കീമുകളും തേടിപ്പോകുമ്പോള്‍ അവർ ഈ സ്കീമുകളുടെ റിസ്ക് ഇന്‍ഡിക്കേറ്ററുകള്‍ അവഗണിക്കും.
തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്കീമുകൾ നിങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, അവയുടെ റിസ്കുകളും താരതമ്യം ചെയ്യാന്‍ മറന്നു പോകരുത്. ഓരോ സ്കീമിന്റെയും ഫാക്റ്റ്ഷീറ്റിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ, ബീറ്റ, ഷാർപ്പ് റേഷ്യോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിരവധി റിസ്ക് സൂചകങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിലും, പ്രോഡക്റ്റ് ലേബല്‍ ആണ് നോക്കേണ്ട ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന രേഖ. ഈ ലേബലിലെ റിസ്‌കോമീറ്റർ ആണ് ഫണ്ടിന്റെ റിസ്ക് ലെവൽ കാണിക്കുന്നത്.

ഒരു ഫണ്ടിന്റെ റിട്ടേണിന്‍റെ റേഞ്ച് അളക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. റിട്ടേണില്‍ ഉയർന്ന സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് ഡീവിയേഷന്‍ ഉള്ള ഒരു സ്കീം അതിന്റെ പെര്‍ഫോമന്‍സിന്‍റെ വ്യാപ്തി വിശാലമാണെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് വലിയ ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചിനയാണ്‌ നല്‍കുന്നത്. ഒരു ഫണ്ടിന്റെ മാര്‍ക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചാഞ്ചാട്ടമാണ് ബീറ്റ കണക്കാക്കുന്നത്.

സ്‌കീമിന് മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ബീറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബീറ്റ <1 എന്നതിനർത്ഥം അതിന് മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ ചാഞ്ചാട്ടം കുറവായിരിക്കും എന്നാണ്. ബീറ്റ 1 എന്നതിനർത്ഥം മാർക്കറ്റിന്‍റെ ചാഞ്ചാട്ടത്തിനോടൊപ്പം സ്കീം മുന്നേറുമെന്നാണ്.

പ്രതി യൂണിറ്റില്‍ അനുമാനിക്കുന്ന റിസ്കിന്മേല്‍ ഒരു ഫണ്ട് നല്‍കുന്ന റിസ്ക്-ഫ്രീ അസറ്റിനും മുകളിലുള്ള അധിക റിട്ടേണ്‍ കണക്കാക്കുന്നതാണ് ഷാർപ്പ് റേഷ്യോ. റിസ്ക്-അഡ്‌ജസ്റ്റഡ്‌ റിട്ടേണിന്‍റെ ഒരു നല്ല ഇന്‍ഡിക്കേറ്റര്‍ ആണ് ഇത്. ഷാർപ്പ് റേഷ്യോ ഉയർന്നിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അടുത്ത തവണ ഏത് സ്കീമിലാണ് ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ഗവേഷണം നടത്തുമ്പോൾ, മുകളില്‍ പറഞ്ഞ റിസ്ക് പാരാമീറ്ററുകളിൽ അവ വിലയിരുത്താൻ മറക്കരുത്.

443
ഞാന്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ തയാര്‍