എല്ലാ മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടുകളും റിസ്കി ആണോ?

എല്ലാ മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടുകളും റിസ്കി ആണോ?

മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ശരിയാണോ??

നമ്മള്‍ നടത്തുന്ന എല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കും റിസ്ക്‌ ഉണ്ട്. അവയുടെ തരവും അളവും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമെന്നു മാത്രം. ഇത് മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടുകള്‍ക്കും ബാധകമാണ്. നിക്ഷേപത്തിന്മേലുള്ള വരുമാനങ്ങളില്‍

എല്ലാ മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് സ്കീമുകള്‍ക്കും ഉള്ളത് ഒരേ റിസ്കുകള്‍ അല്ല.

ദീര്‍ഘകാലം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോള്‍ മികച്ച റിട്ടേണുകള്‍ നല്‍കാന്‍ പര്യാപ്തമായ വിധം സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇക്വിറ്റി സ്കീമുകള്‍ക്ക് ഉണ്ട്. പണപ്പെരുപ്പം ഒരു റിസ്ക്‌ ആണെങ്കില്‍ ആ പണപ്പെരുപ്പത്തെ വെല്ലാനുള്ള മികച്ച അസെറ്റ് ആണ് ഇക്വിറ്റികള്‍ എന്ന കാര്യം ഓര്‍ക്കണം. അതിനാല്‍, ചില റിസ്കുകള്‍ എടുക്കുന്നതും ഫലം ചെയ്യും എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം

എന്നാല്‍ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് ലിക്വിഡ് ഫണ്ടില്‍ റിസ്കുകള്‍ താരതമ്യേന കുറവാണ്. കുറഞ്ഞ റിസ്ക്‌ എടുത്തു കൊണ്ട് മൂലധനം സംരക്ഷിക്കുകയും എടുത്ത റിസ്കിന് അനുസൃതമായി റിട്ടേണ്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്യും ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്.

റിട്ടേണിന്മേലുള്ള റിസ്ക്‌ മാത്രമല്ല നിങ്ങള്‍ കരുതിയിരിക്കേണ്ട റിസ്ക്‌ എന്ന കാര്യവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മറ്റു പല റിസ്കുകളും ഉണ്ട് – ഉദാഹരണത്തിന് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക്‌. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തെ എത്ര എളുപ്പത്തില്‍ പണമാക്കി മാറ്റം എന്നതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക്‌ എന്നതു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടുകളില്‍ ഈ റിസ്ക്‌ വളരെ കുറവാണ്.

അവസാനമായി പറയട്ടെ, സ്കീം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടും ഒരു മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറുടെയോ ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെന്‍റ് അഡ്വൈസറുടെയോ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ തേടിക്കൊണ്ടും റിസ്കിന്‍റെ രീതിയും വ്യാപ്തിയും നന്നായി മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയും.

445
ഞാന്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ തയാര്‍