டெப்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் ஏன் நான் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?

டெப்ட் ஃபண்ட்களில் நான் ஏன் முதலீடு செய்யவேண்டும்?

மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் சரியானதா?

நமது உடலின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி மற்றும் நலனுக்கு, நாம் சமச்சீரான ஊட்டச்சத்தை உண்ணவேண்டும்.

நமது உடலை ஆரோக்கியமாகவும், உடற்கட்டுடனும் வைத்துக்கொள்ள, வெவ்வேறு வகையான ஊட்டச்சத்துக்கள் தேவை. மேலும் ஒரு உணவில் இருந்து எல்லா வகையான ஊட்டச்சத்துக்களையும் பெற முடியாது. எனவே, நாம் நமது உடலைப் பராமரிப்பதற்கு சரியான அளவில் பல்வேறு வகையான உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். நமது உடல்நலனில் ஒவ்வொரு ஊட்டச்சத்தும் ஒரு தனிப் பங்கை வகிக்கின்றன (எ.கா. கார்போஹைட்ரேட்டுகள் உடனடி ஆற்றலை வழங்குகின்றன , மேலும் புரதங்கள் வளர்ச்சிக்கும் நமது உடலிலுள்ள திசுக்களை சரி செய்யவும் உதவுகின்றன).

அதேபோன்று, நிதியியல் ரீதியாக நலனை உறுதி செய்வதற்கு, ஒரு பேலன்ஸ்டு முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவை கொண்டிருக்க வேண்டும். நமது உணவிலுள்ள பல்வேறு ஊட்டச்சத்துக்களைப் போன்று, இந்த போர்ட்ஃபோலியோவில் பல்வேறு வகையான சொத்து வகைகளின் கலவை நமக்கு தேவை. நிதியியல் பாதுகாப்பு மற்றும் வளத்துக்கு ஒருவர் ஈக்விட்டிகள், நிலையான வருவாய் தரும் ஃபண்ட்கள், தங்கம் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் போன்ற கலவையான சொத்து வகைகளில் முதலீடு செய்யவேண்டும். பாண்டுகள் மற்றும் பணச் சந்தை சார்ந்த பத்திரங்கள் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியுள்ள நிலையான வருவாய் தரும் சில சொத்து வகைகளில் நேரடியாக முதலீடு செய்வதை தனிநபர் முதலீட்டாளர்கள் கடினமாக உணரலாம். மாறாக, அத்தகைய செக்யூரிட்டிகளில் முதலீடு செய்யும் டெப்ட் ஃபண்ட்களில் அவர்கள் முதலீடு செய்யலாம். அவை குறைவான ஆனால் ஒப்பீட்டளவில் நிலையான வருவாயை வழங்குகின்றன, அதனால் ஈக்விட்டி, தங்கம் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் முதலீடுகளைக் கொண்ட உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவிற்கு சமச்சீர்தன்மையை வழங்குகின்றன.

398
நான் முதலீடு செய்யத் தயாராக உள்ளேன்