మ్యూచువల్‌ ఫండ్స్‌లో వడ్డీ రేట్లు ఏమిటి?

Video

మ్యచువల్ ఫంఢ్స్ సరైనవా?

ఈ ప్రపంచంలో ఉచిత భోజనం లేదు. మనం వినియోగించే ప్రతి ఉత్పత్తి లేదా సేవకు ప్రత్యక్షంగా గానీ లేదా పరోక్షంగా గానీ చెల్లిస్తాం. ఉదాహరణకు, మీరు పార్కింగ్ స్పేస్ ఎంత సేపు ఉపయోగించారో అంతకే మీరు పార్కింగ్ ఫీజ్ చెల్లిస్తారు. మీరు కొరియర్ పంపినప్పుడు, మీరు కొరియర్ బరువుకి మరియు గ్రహీత అందుకోవడానికి అది ప్రయాణం చేయాల్సిన దూరానికి చెల్లిస్తారు. మీరు ఎవరి దగ్గరి నుండైనా డబ్బు అప్పుగా తీసుకున్నప్పుడు, మొత్తానికి మరియు మీరు రుణం పొందిన సమయానికి రుణదాత ఛార్జ్ చేస్తారు. ఈ ఫీజు అసలు మొత్తంలో శాతంగా, సంవత్సరానికి వడ్డీ రేటుగా మామూలుగా వ్యక్తం చేయబడుతుంది.

కంపెనీలు, బ్యాంకులు మరియు ప్రభుత్వ సంస్థలు డెబిట్ ఫండ్స్‌ను పబ్లిక్ నుండి రైజ్ చేస్తాయి మరియు ఈ క్యాపిటల్‌ని వారి వ్యాపారాలలో కొన్ని విభాగాలలో ఉపయోగిస్తాయి. అట్టి రుణాలకు వారు ఫీజుని చెల్లిస్తారు. అవి పబ్లిక్ నుండి డబ్బుని రైజ్ చేయడానికి బాండ్లని జారీ చేస్తాయి, బదులుగా బాండ్ హోల్డర్లకి వడ్డీ రేటుని చెల్లిస్తాయి అంటే, ఫీజు, బాండ్ హోల్డర్లకు వారి డబ్బుని ఇన్వెస్ట్ చేసినందుకు పరిహారం కావాలి. మీ సేవింగ్స్ మరియు ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్ల పైన బ్యాంకు మీకు వడ్డీని చెల్లిస్తుంది. అదేవిధంగా, కంపెనీలు బాండ్లను జారీ చేసినప్పుడు అవి వడ్డీని చెల్లిస్తాయి. పోర్ట్‌ఫోలియో కొరకు మ్యూచువల్‌ ఫండ్స్ ఈ బాండ్స్‌ను కొనుగోలు చేసినప్పుడు, అవి వడ్డీ ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తాయి. బాండ్ల ధరలు వడ్డీ రేట్లకి విలోమ సంబంధంలో ఉంటాయి అంటే అవి ఎల్లప్పుడూ వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణిస్తాయి.

407
పెట్టుబడి చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను