મ્યુચ્યુઅલ ફંડની પસંદગી કેવી રીતે કરું ?

મ્યુચ્યુઅલ ફંડની પસંદગી કેવી રીતે કરું ? zoom-icon
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ કેલ્ક્યુલેટર્સ

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝ સહી હે??

કલ્પના કરો કે તમે ટ્રાવેલ એજન્ટને પૂછી રહ્યા છો કે, “મારે મારા માટે પરિવહનનો પ્રકાર કેવી રીતે પસંદ કરવો જોઇએ?” તેઓ/તેણી સૌ પ્રથમ એ કહેશે કે, “તમે ક્યાં જવા માગો છો તેના પર આધાર રાખે છે.” જો મારે 5 કિમી દૂર જવાનું હોય તો ઓટો રિક્ષા શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ હોઇ શકે છે, જ્યારે નવી દિલ્હીથી કોચીની સફર કરવા માટે ફ્લાઇટ શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ હોઇ શકે છે. ફ્લાઇટ ટૂંકા અંતર માટે ઉપલબ્ધ હોતી નથી અને ઓટો રિક્ષા લાંબા અંતરની સફર માટે અત્યંત પ્રતિકૂળ અને ધીમી હોય છે. 

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝમાં પણ શરૂઆતનું બિંદુ એ હોવું જોઇએ કે – તમારી જરૂરિયાતો શું છે ?

 તે તમારા નાણાકીય ધ્યેયો અને જોખમ લેવાની ક્ષમતા સાથે શરૂ થાય છે.

તમારે સૌ પ્રથમ તમારા નાણાકીય ધ્યેયો ઓળખવાના હોય છે. કેટલીક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કિમ્સ ટૂંકા ગાળાની જરૂરિયાતો કે ધ્યેયો માટે યોગ્ય હોય છે, જ્યારે કેટલીક સ્કિમ્સ લાંબા ગાળાના ધ્યેયો માટે વધુ સારી હોઇ શકે છે. 

તેના પછી આવે છે જોખમ લેવાની તમારી ક્ષમતા. વિભિન્ન લોકો જોખમ લેવાની વિભિન્ન ક્ષમતા ધરાવતા હોય છે. પતિ અને પત્ની સંયુક્ત નાણાકીય સાધનો ધરાવી શકે છે, પરંતુ તેમની જોખમ લેવાની ક્ષમતા જુદી જુદી હોઇ શકે છે. કેટલાક લોકો ઊંચા જોખમની પ્રોડક્ટ્સથી અનુકૂળ હોય છે, જ્યારે અન્ય કેટલાક તેનાથી પ્રતિકૂળ હોય છે.

તમે તમારી જોખમ લેવાની ક્ષમતાની આકારણી કરવા માટે નાણાકીય આયોજકો કે રોકાણ સલાહકાર અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિતરકો પાસેથી સલાહ લઈ શકો છો.

426
426
હું રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છું