એવી કઈ ભૂલો છે જેને લોકો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝમાં રોકાણ કરતી વખતે કરતા હોય છે?

એવી કઈ ભૂલો છે જેને લોકો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝમાં રોકાણ કરતી વખતે કરતા હોય છે? zoom-icon

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝ સહી હે??

રોકાણ કરતી વખતે ભૂલ તમામ પ્રકારનાં રોકાણમાં થાય છે અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝ તેમાંથી બાકાત નથી.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝમાં રોકાણ કરતી વખતે થતી સામાન્ય ભૂલો પૈકીની કેટલીક છેઃ

  1. પ્રોડક્ટને સમજ્યા વિના રોકાણ કરવું: ઉદાહરણ તરીકે ઇક્વિટી ફંડ્ઝ લાંબા ગાળા માટે હોય છે, પરંતુ રોકાણકારો ટૂંકા ગાળામાં સરળ વળતરની અપેક્ષા રાખતા હોય છે.
  2. જોખમ પરિબળો જાણ્યા વિના રોકાણ કરવું: તમામ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કિમ્સ અમુક જોખમ પરિબળો ધરાવે છે. રોકાણકારોએ રોકાણ કરતા પહેલા તેમને સમજવાની જરૂર હોય છે.
  3. યોગ્ય રકમનું રોકાણ નહીં કરવું: ઘણા લોકો ઘણી વખત ધ્યેય કે યોજના વિના યાદચ્છિત રીતે રોકાણ કરતા હોય છે. આવા કિસ્સાઓમાં રોકાણ કરેલી રકમ ઇચ્છિત પરિણામો આપી શકતી નથી.
  4. ઘણી વહેલી તકે રિડિમ કરવું: રોકાણકારોની ઘણી વખત ધિરજ ખૂટી જાય છે કે વળતરનો ઇચ્છિત દર પૂરો પાડી શકે તે માટે રોકાણને પૂરતો સમય આપતા નથી અને તેથી પાકતી મુદ્દત પહેલા રિડીમ કરે છે.
  5. ટોળામાં જોડાઇ જવું: ઘણી વખત રોકાણકારો વ્યક્તિગત વિવેકથી કાર્ય કરતા નથી અને બજાર કે માધ્યમમાં ચાલી રહેલી વાતોમાં આવીને ખોટા નિર્ણયો લઈ લે છે અને તેથી ખોટી પસંદગી કરે છે.
  6. યોજના વિના રોકાણ કરવુઃ આ કદાચ સૌથી મોટી ભૂલ છે. રોકાણ કરેલા દરેક રૂપિયા માટે યોજના કે ધ્યેય હોય તે આવશ્યક છે.
424
હું રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છું