સિસ્ટેમેટિક રિસ્ક શું છે?

સિસ્ટેમેટિક રિસ્ક શું છે?

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝ સહી હે??

સિસ્ટેમેટિક રિસ્ક તે છે જે સમગ્ર બજારને અથવા તેના મોટાભાગને પ્રભાવિત કરે છે. તેને માર્કેટ રિસ્ક તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તે બજાર જોખમ તરીકે ઓળખાય છે. તે સમગ્ર બજારની અંતર્હત બાબતોનું જોખમ છે જે આર્થિક, સામાજિક-રાજકીય અને બજાર-સંલગ્ન ઘટનાઓ સહિત જુદા-જુદા પરિબળો ઉપર આધારિત છે.
જ્યારે આવી ઘટનાઓની સંભાવના ઓછી હોય છે ત્યારે રોકાણ કરતી વખતે તમારે તેને ધ્યાનમાં લેવું જોઇએ કારણ કે તે પરિબળો સાથે જોડાયેલી અનિશ્ચિતતાઓ રેખાંકિત કરે છે જે દૂરોગામી પ્રભાવ ધરાવી શકે છે.


સિસ્ટેમેટિક રિસ્કના પ્રકારો

1) બજાર જોખમ
બજાર જોખમ બજારના ઉતાર-ચઢાવ, રોકાણકર્તાના વલણ અને પુરવઠા/માંગ વલણો સહિત રોકાણની કાર્યક્ષમતા ઉપર બજારની સામાન્ય પરિસ્થિતિનો સંભવિત પ્રભાવ સૂચવે છે. આ સામાન્ય બજાર પરિબળો રોકાણોમાં જુદા-જુદા પ્રકારોની કાર્યક્ષમતાને પ્રભાવિત કરી શકે છે.
2) વ્યાજ દર જોખમ
વ્યાજ દર જોખમ વ્યાજ દરમાં ફેરફારની રોકાણની કાર્યક્ષમતા ઉપર અસરની સંભાવના સૂચવે છે. જેમ કે, ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ પ્રોડક્ટ્સ જેવી કે બોન્ડ્સ જ્યારે વ્યાજ દરમાં વધારો થાય છે ત્યારે તેમનું મૂલ્ય ગુમાવે છે અને વ્યાજ દર ઘટતાં તેમનું મૂલ્ય વધે છે.
3) ફુગાવાનું જોખમ
વધુ પડતો ફુગાવો ઊંચો વ્યાજ દર, ઇક્વિટી અને બોન્ડ માર્કેટમાં વેચાણ પ્રેરિત કરે છે.
4) રાજકીય જોખમ
રાજકીય જોખમ સરકારી નીતિઓમાં અચાનક ફેરફારો અને રાજકીય અરાજકતાની સંભાવના છે. તે રોકાણોની કાર્યક્ષમતાને અસર કરે છે.
5) ચલણ જોખમ
વિદેશી રોકાણ ચલણના જોખમ સાથે આવે છે. વિદેશ વિનિયમ બજારમાં અનિશ્ચિતતા સાથે તમારા રોકાણના મૂલ્યમાં વધ-ઘટ થઇ શકે છે.


અસ્વીકરણ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાંનાં રોકાણો બજારનાં જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત બધા જ દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો.

285
હું રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છું