रुपयाच्या किंमतीची सरासरी म्हणजे काय?

Video

म्युच्युअल फंड सही आहे?

जेव्हा आपण शहरातून वाहन चालवत असता, तेव्हा काही वेळा आपल्याला रस्ता रिकामा मिळतो आणि आपण ताशी 80 किलोमीटरच्या वेगाने वाहन चालवू शकता, तसेच इतर वेळी ट्रॅफिक किंवा स्पीड ब्रेकर मुळे आपल्याला वेग कमी करून ताशी 20 किलोमीटर पर्यंतसुद्धा आणावा लागतो. त्यामुळे, आपण किती वेळा वेग कमी केला किंवा वाढवला त्यावर अवलंबून आपला सरासरी वेग ताशी 45 किंवा 55 किलोमीटर भरतो.

फार अधिक नाही किंवा फार कमी सुद्धा नाही अशा शहरातून वाहन चालवण्याच्या आपल्या सरासरी वेगाप्रमाणेच, SIP मार्गाने म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक केल्याने बाजारातील चढ-उतारांना सामोरे जाताना आपल्याला त्रास होत नाही. आपण सर्वांनाच माहीत आहे की बाजाराचे टायमिंग ठरवता येत नाही. म्हणूनच, कुठल्याही गुंतवणूकदारासाठी याची माहिती ठेवणे शक्य नाही की त्यांना गुंतवणूक करण्यासाठी/ गुंतवणुकीतून पैसा काढून घेण्यासाठी बाजाराच्या चढ-उताराची सर्वात योग्य वेळ कुठली. अशा परिस्थितीमध्ये, शिस्तबद्ध पद्धतीने गुंतवणूक केल्यास गुंतवणूकदारांना बाजारातील चढ-उतारांमुळे होणाऱ्या प्रभावावर अधिक चांगल्या प्रकारे नियंत्रण करता येऊ शकते.

जेव्हा आपण दीर्घकाळासाठी दर महिन्याच्या ठराविक तारखेला म्युच्युअल फंडमध्ये एक ठराविक रक्कम गुंतवता, तेव्हा बाजारातील चढ-उताराचा आपल्या गुंतवणुकीवर कमी प्रभाव होतो. याचे कारण असे की जेव्हा बाजार पडतो तेव्हा आपण तेवढ्याच रकमेतून अधिक युनिट खरेदी करता आणि जेव्हा बाजरात चढती असते तेव्हा त्या रकमेतून कमी युनिट खरेदी केल्या जातात. अशाने, आपण खरेदी केलेल्या एकूण युनिट्सची सरासरी किंमत दीर्घकाळामध्ये कमी होते, त्या काळामध्ये बाजाराच कल कुठल्याही बाजूने असला तरीही. SIP द्वारे रुपयाच्या किंमतीच्या सरासरीचा अर्थ हाच आहे.

जर आपण पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक दीर्घकाळासाठी SIP द्वारे आपली गुंतवणूक सुरू ठेवली, तर जर या कालावधीमध्ये बाजार चढलेला असेल, तर आपल्या युनिट्सची सरासरी किंमत NAV पेक्षा कमी असेल.

चक्रवाढीच्या शक्ती बरोबरच SIP मुळे रुपयाच्या किंमतीच्या सरासरीचा फायदा सुद्धा आपल्याला मिळतो. चक्रवाढीच्या शक्तीच प्रभाव कालावधीप्रमाणे वाढत जातो कारण आपल्या गुंतवणुकीला अधिक वाढण्यासाठी अधिक वेळ मिळतो आणि त्यामुळे आपल्या खिशावर फार अधिक भार न पडता आपण मालमत्ता निर्मिती करू शकता. 

454
मी गुंतवणूक करण्यासाठी तयार आहे