மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் முதலீடு செய்வதிலுள்ள ரிஸ்க் என்ன?

மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் முதலீடு செய்வதிலுள்ள ரிஸ்க் என்ன?

மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் சரியானதா?

நாம் அனைவருமே இதைக் கேள்விப்பட்டிருப்போம்: “மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகள் சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டவை.” இந்த ரிஸ்க்குகள் (அபாயங்கள்) என்னென்ன என்று யோசித்ததுண்டா?

இடதுபக்கத்தில் உள்ள படம் பல்வேறு வகையான ரிஸ்க்குகள் குறித்து விளக்குகிறது.

எல்லா ரிஸ்க்குகளும் எல்லா ஃபண்ட் திட்டங்களையும் பாதிப்பதில்லை. நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த திட்டத்துக்குப் பொருந்தக்கூடிய ரிஸ்க்குகளை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த திட்டத் தகவல் ஆவணம் (SID) உதவிடும்.

எனவே, நிதி மேலாண்மைக் குழு இந்த ரிஸ்க்குகளை எவ்வாறு நிர்வகிக்கிறது?

இது எல்லாமே நீங்கள் என்ன வகையான மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களில் முதலீடு செய்துள்ளீர்கள் என்பதைச் சார்ந்துள்ளது. சில செக்யூரிட்டிகள், ஒருசில ரிஸ்க்குகளால் அதிகம் பாதிக்கப்படுபவையாக இருக்கும், சிலவற்றிற்கு வேறு சில ரிஸ்க்குகள் இருக்கலாம்.

நிபுணத்துவ உதவி, பரவலாக முதலீடு செய்தல் மற்றும் SEBI ஒழுங்குமுறைகள் ஆகியவை மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் உள்ள ரிஸ்க்குகளை குறைக்க உதவிடும்.

இறுதியாக, பல முதலீட்டாளர்கள் கேட்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கேள்வி ஒன்று உள்ளது: மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனம் பணத்தை எடுத்துக் கொண்டு ஓடிவிடுமா? மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸின் கட்டமைப்பு மற்றும் கடுமையான ஒழுங்குமுறைகளை வைத்துப் பார்க்கும் போது, இது சாத்தியமே இல்லை.

343
478
நான் முதலீடு செய்யத் தயாராக உள்ளேன்