విభిన్న రకాల లక్ష్యాల కొరకు విభిన్న ఫండ్స్ ఉన్నాయా?

విభిన్న రకాల లక్ష్యాల కొరకు విభిన్న ఫండ్స్ ఉన్నాయా? zoom-icon

మ్యచువల్ ఫంఢ్స్ సరైనవా?

మార్కెట్లో చాలా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ స్కీములతో, ఒకరు తరచు ఉత్తమమైనది ఏదో అని మధనపడవచ్చు. కానీ, “ఉత్తమమైనది” అర్థం అవగాహన చేసుకోవడం మరింత ముఖ్యమైనది.

తరుచుగా, ఇటీవలి గతంలో “ఉత్తమ” పనితీరుని చూపిన వాటిని - ఇటీవలి గతంలో అత్యధిక రిటర్నులను ఇచ్చిన స్కీములని ఎన్నుకోవాలని చూస్తారు.

మీరు డిసెంబర్‌లో యుఎస్ఎలో తీసిన సినిమాని చూస్తే, ప్రజలు వార్మ్ ఓవరాల్స్ ధరించడం చూస్తారు. ఎవరో ఒకరికి అది నిజంగా నచ్చువచ్చు మరియు వాటి ధరించాలని అనుకోవచ్చు. అయితే, ముంబై లేదా చెన్నై వీధులలో ఉలెన్ దుస్తులు ధరించడం ఎవరినైనా ఊహించుకోగలరా?

అదే లాజిక్ మ్యుచువల్ ఫండ్స్‌కి కూడా వర్తిస్తుంది. “ఉత్తమమైన” మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటూ ఏదీ లేదు– అది ప్రతిసారి ఇవ్వబడిన పరిస్థితిని బట్టి ఏదైతే అనుచితమో మరియు మీ పెట్టుబడి లక్ష్యం ప్రకారం ఉంటుంది..

స్వల్ప కాల అవసరాలతో పోల్చినప్పుడు దీర్ఘకాల లక్ష్యాల కొరకు విభిన్న ఫండ్స్ ఉన్నాయి. ఓ మోస్తరు ఫండ్స్ లేదా ఇంకను కన్సర్వేటివ్ ఫండ్స్‌కు చాలా విభిన్నంగా అగ్రెసివ్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి. వెల్త్ కూడబెట్టడం లేదా లిక్విడిటీతో పోల్చినప్పుడు ఆదాయాన్ని పెంచడానికి విభిన్న ఫండ్స్ ఉన్నాయి.

కావున ఉత్తమమైన దాని కొరకు వెదకకండి- అత్యంత సముచింతమైన వాటి కొరకు వెదకండి.

403
పెట్టుబడి చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను