లక్ష్యాలు దీర్ఘకాలానికి మాత్రమేనా లేదా స్వల్ప కాలానికి కూడా ఉండాలా?

లక్ష్యాలు దీర్ఘకాలానికి మాత్రమేనా లేదా స్వల్ప కాలానికి  కూడా ఉండాలా? zoom-icon
కాలిక్యులేటర్లు

మ్యచువల్ ఫంఢ్స్ సరైనవా?

నరేంద్ర అతని కలల ఇంటి కొరకు డౌన్ పేమెంట్ చేయడానికి డబ్బుని సమకూర్చుకునే ఉద్దేశ్యంతో అనుకున్నాడు. అతను కొన్ని మ్యూచువల్‌ ఫండ్ స్కీములలో ఎస్ఐపిని ప్రారంభించాడు. అతనికి కొంత తక్కువగా ఉన్నా, అతను సమకూర్చిన దానితో అతనికి సౌకర్యవంతంగా ఉంది.

కొందరు స్టార్ ఉద్యోగులకు పెద్ద నగదు బహుమతిని అతని కంపెనీ ప్రకటించినప్పుడు మరియు వారిల అతను ఒకడైనప్పుడు అతను సంతోషించాడు.

ఇల్లు కొనుగోలుకి కొంత సమయం పడుతుంది కానీ, ఎంత కాలంలో అతనికి ఖచ్చితంగా తెలియదు. చెల్లింపుని కొంత కాలానికి కూడా షెడ్యూల్ చేయవచ్చు.

డబ్బుతో అతను ఏమి చేయగలడు?

అతని సలహాదారు స్వల్ప కాలంలో డబ్బు అవసరమైనప్పుడు ఆదర్శవంతమైనవి, ఇంకా సమయం అనిశ్చితిగా ఉంది కావున లిక్విడ్డ్ మ్యూచువల్‌ ఫండ్స్ సూచించారు. డబ్బులో కొంత భాగాన్ని లేదా అవసరమైనప్పుడు మొత్తంగా తీసుకోవడానికి కూడా ఇది అనుకూతలను ఇస్తుంది.

కావునా దీర్ఘ కాల మరియు స్వల్పకాల లక్ష్యాలు రెండిటికీ విస్తారమైన మ్యూచువల్‌ ఫండ్స్ ఉన్నాయి.

403
పెట్టుబడి చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను