ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ ദീര്‍ഘകാലമാണോ ഹ്രസ്വകാലമാണോ ഉചിതം?

ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ ദീര്‍ഘകാലമാണോ ഹ്രസ്വകാലമാണോ ഉചിതം? zoom-icon
മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് കാല്‍ക്കുലേറ്ററുകള്‍

മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ശരിയാണോ??

തന്‍റെ സ്വപ്നഭവനത്തിന്‍റെ ഡൗണ്‍പേയ്മെന്‍റിന് ആവശ്യമായ പണം സമാഹരിക്കുകയാണ് നരേന്ദ്രന്‍റെ ലക്ഷ്യം. അദ്ദേഹം ചില മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് സ്കീമുകളില്‍ SIP ആരംഭിച്ചു. അല്‍പം കുറഞ്ഞു പോയെങ്കിലും സമാഹരിച്ച പണത്തില്‍ അദ്ദേഹം സന്തോഷിച്ചു.

ചില സ്റ്റാർ ജീവനക്കാർക്ക് തന്‍റെ കമ്പനി ഒരു വലിയ ക്യാഷ് റിവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷകരമായ ഒരു സർപ്രൈസ് ലഭിച്ചു, അവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വീട് വാങ്ങല്‍ നീണ്ടുപോകുകയാണ്. അതിന് എത്രകാലം വേണ്ടിവരുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പില്ല. വീടിന് പണം നല്‍കാനുള്ള തീയതി അടുത്തിട്ടുമില്ല.

ഈ പണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്തു ചെയ്യും?

ഉപദേശകര്‍ അദ്ദേഹത്തിനോട് ലിക്വിഡ് മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടുകളില്‍ നിക്ഷേപിക്കാനാണ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചത്. കാരണം എപ്പോള്‍ പണം ആവശ്യമായി വരും എന്നതിന് ഉറപ്പില്ലാത്തതിനാല്‍, ഇവ ഹ്രസ്വകാല ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് സഹായകമാകും.  മാത്രമല്ല, ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം പൂര്‍ണമായോ അല്ലെങ്കില്‍ ഭാഗികമായോ പണം എടുക്കാനുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും ഇതിനുണ്ട്.

അതിനാല്‍, ദീര്‍ഘകാലമായാലും ഹ്രസ്വകാലമായാലും അതിന് അനുയോജ്യമായ നിരവധി മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടുകള്‍ ഉണ്ട്.

450
ഞാന്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ തയാര്‍