ಗುರಿಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಇರಬೇಕೆ?

ಗುರಿಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಇರಬೇಕೆ? zoom-icon

ಮ್ಯೂಚುವಲ್‌ ಫಂಡ್‌ ಸೂಕ್ತವೇ??

ತನ್ನಕನಸಿನ ಮನೆಗೆ ಡೌನ್‌ ಪೇಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಂಚಯಗೊಳಿಸಲು ನರೇಂದ್ರ ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಮ್ಯೂಚುವಲ್‌ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಸ್‌ಐಪಿ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಈ ವರೆಗೆ ಸಂಚಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ.

ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್‌ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು !

ಮನೆ ಖರೀದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇನ್ನೂ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪಾವತಿ ಕೂಡ ನಂತರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಅವರು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಮಯವು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುವಾಗ ಅವುಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಅನುಕೂಲವನ್ನೂ ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಗುರಿಗಳಿಗೆ  ಮ್ಯೂಚುವಲ್‌ ಫಂಡ್‌ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇವೆ.

441
ನಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ