બે કે તેથી વધુ હપ્તાની ચુકવણી ચૂકી જાઓ તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝ શું કરશે?

બે કે તેથી વધુ હપ્તાની ચુકવણી ચૂકી જાઓ તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝ શું કરશે?

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝ સહી હે??

તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝમાં રોકાણ નિયમિત અંતરાયે રોકાણ મારફતે અને/અથવા ઊચક રોકાણથી કરી શકો છો. પ્રથમ કિસ્સામાં તમે જે પુનરાવૃત્તિ પર રોકાણ કરવા માગતા હોય તેને પસંદ કરી શકો છો. દૈનિક/સાપ્તાહિક/માસિક પુનરાવૃત્તિ માટે તમે એસઆઇપી મારફતે તમારા રોકાણને સ્વચાલિત કરી શકો છો.

આ સ્વચાલન પોસ્ટ-ડેટેડ ચેક કે બેંક ખાતાઓમાંથી ઇલેક્ટ્રોનિક ડેબિટ મારફતે કરી શકો છો. ઇલેક્ટ્રોનિક ડેબિટ્સ “ડાઇરેક્ટ ડેબિટ” સુવિધા મારફતે અથવા એનએસીએચ (નેશનલ ઓટોમેટેડ ક્લિઅરિંગ હાઉસ) મારફતે સ્થાપિત કરી શકો છો. આ પ્રક્રિયા માટે અરજી પત્રો સંબંધિત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝ ખાતે ઉપલબ્ધ હોય છે.

આ તમારા પ્રયત્નો ઘટાડે છે, કારણ કે તમારે દર મહિને નવા ફોર્મ ભરવાના રહેતા નથી અથવા કઈ સ્કિમમાં રોકાણ કરવું એ અંગે વિચારવાનું રહેતું નથી. માત્ર સ્કિમ, રકમ અને તારીખ પસંદ કરો અને તમે પસંદ કરેલી અવધિ માટે તમારા વહેવાર આપમેળે થશે. તમે છ મહિના કે તેથી વધુ સમયગાળા માટે એસઆઇપી સ્થાપિત કરી શકો છો. માત્ર એ સુનિશ્ચિત કરો કે તમારા બેંક ખાતામાં પૂરતું બેલેન્સ હોય.

તમારા પ્રશ્ન અહીં સુસંગત બને છે. જો તમે સતત બે કે ત્રણ હપ્તા ચૂકી જાઓ તો ફંડ હાઉસ પોસ્ટ-ડેટેડ ચેક્સ જમા કરવાનું બંધ કરી શકે છે અને ઉપયોગમાં નહીં લીધેલા બધા ચેક પાછા કરશે અથવા તમારા ખાતામાંથી ડેબિટ કરવાનું બંધ કરશે. કોઇ પેનલ્ટી લાદવામાં આવતી નથી અને જપ્તી થતી નથી. 

તમે  તે જ ખાતામાં કોઇ પણ સમયે તમારી એસઆઇપી પુનઃશરૂ કરી શકો છો.

426
હું રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છું