ડેટ ફંડ્ઝ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝની તુલનામાં શા માટે નીચા વળતર ઓફર કરે છે?

ડેટ ફંડ્ઝ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝની તુલનામાં શા માટે નીચા વળતર ઓફર કરે છે? zoom-icon

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝ સહી હે??

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝમાંથી મળતું વળતર તે જે પ્રકારનું રોકાણ કરે છે તેના પર અને આ રોકાણો સાથે સંકળાયેલા જોખમો પર આધાર રાખે છે. કેકનો સ્વાદ સમોસાના સ્વાદ કરતા અલગ હોય છે, કારણ કે બંને જુદી જુદી સામગ્રીઓથી બનેલા હોય છે અને તેમને અલગ રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ જ પ્રમાણે ઇક્વિટી અને ફિક્સ્ડ ઇન્કમ ફંડ્ઝ તેમના પોર્ટફોલિયોને બનાવતી જામીનગીરીઓના પ્રકાર અને આ જામીનગીરીઓ જે પ્રકારે તેમના વળતરનું સર્જન કરે છે એને લીધે અલગ અલગ પ્રકારનાં વળતર ઓફર કરે છે. 

ફિક્સ્ડ ઇન્કમ ફંડ્ઝ બોન્ડ્સ, ડિબેન્ચર્સ અને નાણાં બજારનાં સાધનો જેવી વ્યાજ ચુકવતી જામીનગીરીઓમાં રોકાણ કરે છે. આ જામીનગીરીઓ આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝની તુલનામાં નિયમિત અંતરાયે નિશ્ચિત વ્યાજની ચુકવણી કરવાનું વચન આપે છે. દર બજારમાં પ્રચલિત ધિરાણ દરોની સાથે નીકટતાથી જોડાયેલા હોય છે. આ જામીનગીરીઓને જારી કરનારાઓ તેમનું વચન પરિપૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ જઈ શકતા હોવાને લીધે તેઓ આ પ્રકારના રોકાણમાં જોખમની તુલનાને પગલે પ્રવર્તમાન ધિરાણ દરો કરતા નિયત અંતરાયે ઊંચા વ્યાજ ચુકવવાનું વચન આપતા હોય છે. સુસ્થાપિત કોર્પોરેટ નવી કંપનીની તુલનામાં પોતાના બોન્ડ પર નીચા દર (નીચા જોખમનું પ્રિમિયમ) ઓફર કરી શકે છે, કારણ કે તેના બોન્ડ્સ નવી કંપની કરતા ઊંચા ક્રેડિટ રેટિંગ ધરાવતા હોય છે.

રોકાણમાંથી વળતર સામેલ જોખમો સાથે સીધા સંકળાયેલા હોય છે. સામાન્યપણે ડેટ જામીનગીરીઓ ઇક્વિટીઝ કરતા ઓછા જોખમી હોવાનું ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. તેથી ફિક્સ્ડ ઇન્કમ ફંડ્ઝ જેવા નીચા જોખમનાં સાધનો ઇક્વિટી ફંડ્ઝથી અલગ નીચા વળતર ઓફર કરે છે.

430
હું રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છું