ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ എന്തു കൊണ്ടാണ് കുറഞ്ഞ വരുമാനം നൽകുന്നത്?

ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ എന്തു കൊണ്ടാണ് കുറഞ്ഞ വരുമാനം നൽകുന്നത്? zoom-icon
മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് കാല്‍ക്കുലേറ്ററുകള്‍

മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ശരിയാണോ??

മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടുകളില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം അത് നടത്തുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളുടെ തരത്തിനെയും ഈ നിക്ഷേപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിസ്കുകളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. കേക്കിന്‍റെ രുചിയും സമോസയുടെ രുചിയും വ്യത്യസ്തമാണ്. കാരണം രണ്ടും വ്യത്യസ്ത ചേരുവകള്‍ കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായി തയാറാക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇക്വിറ്റിയും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഫിക്സഡ് ഇന്‍കം ഫണ്ടുകളും വ്യത്യസ്ത തരം വരുമാനങ്ങളാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇവയുടെ പോര്‍ട്ട്‌ഫോളിയോയില്‍ ഉള്ള ഓഹരികളുടെ തരവും ഈ ഓഹരികള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന്‍റെ രീതിയുമാണ് ഇതിന് കാരണം.

ബോണ്ടുകള്‍, ഡിബഞ്ചറുകൾ, മണി മാർക്കറ്റ് ഇന്‍സ്ട്രുമെന്‍റുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പലിശ നല്‍കുന്ന ഓഹരികളിലാണ് ഫിക്സഡ് ഇന്‍കം ഫണ്ടുകള്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ഈ ഓഹരികള്‍ റെഗുലര്‍ ഇടവേളകളില്‍ ഈ മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടുകള്‍ക്ക് ഒരു സ്ഥിരം പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. വിപണിയില്‍ നിലവിലുള്ള ലെന്‍ഡിങ്ങ് നിരക്കുകള്‍ക്ക് ഏതാണ്ട് അടുത്തായിരിക്കും ഈ പലിശ നിരക്ക്. എന്നാല്‍ ഈ വാഗ്ദാനം പാലിക്കുന്നതില്‍ ഈ ഓഹരി വിതരണം ചെയ്യുന്നവര്‍ പരാജയപ്പെട്ടാല്‍, ഇത്തരം നിക്ഷേപങ്ങളുടെ റിസ്കിന് നിലവിലെ ലെന്‍ഡിങ്ങ് നിരക്കുകളേക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്ന പീരിയോഡിക് ഇന്‍ററസ്റ്റ്‌ നഷ്ടപരിഹാരമായി നല്‍കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. ദുഷ്ടലാക്കുള്ള കമ്പനികളെ അപേക്ഷിച്ച് ആഴത്തില്‍ വേരുകള്‍ ഉള്ള ഒരു കോര്‍പറേറ്റ് സ്ഥാപനം തങ്ങളുടെ ബോണ്ടുകള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കേ (ലോവര്‍ റിസ്ക്‌ പ്രീമിയം) വാഗ്ദാനം ചെയ്യാന്‍ സാധ്യതയുള്ളൂ. കാരണം പുതിയ സ്ഥാപനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവരുടെ ബോണ്ടുകള്‍ക്ക് ഉയര്‍ന്ന ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ്ങ് ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഒരു നിക്ഷേപത്തില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനങ്ങള്‍ക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിസ്കിന് നേരിട്ട് പങ്കുണ്ട്. പൊതുവില്‍ ഡെറ്റ് ഓഹരികള്‍ ഇക്വിറ്റികളേക്കാള്‍ അപകടം കുറഞ്ഞതായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അതിനാലാണ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഫിക്സഡ് ഇന്‍കം ഫണ്ടുകള്‍ പോലെയുള്ള ലോവര്‍ റിസ്ക്‌ ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെന്‍റുകള്‍ കുറഞ്ഞ വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

448
ഞാന്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ തയാര്‍