ओव्हरनाइट फंड म्हणजे काय?

ओव्हरनाइट फंड म्हणजे काय?
म्युच्युअल फंड कैलकुलेटर

म्युच्युअल फंड्स सही है??

ओव्हरनाइट फंड एक प्रकारच्या ओपन एन्ड डेब्ट स्किमसारखे असतात जे दुसऱ्या दिवशी पूर्ण होणाऱ्या डेब्ट रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करतात. म्हणजेच, याचे फंड व्यवस्थापक पूर्तता होणाऱ्या रोख्यांना दररोज विकतात आणि त्या पैशाने असे नवीन रोखे पोर्टफोलिओसाठी खरेदी करतात ज्यांची पूर्तता लगेच दुसऱ्या दिवशी होणार असेल. या फंडांतील रोख्यांची पूर्तता दुसऱ्या दिवशीच होणार असल्यामुळे, या फंडांमध्ये व्याज दराचा जोखीम किंवा कर्जाच्या परतफेडीमध्ये कसूर होण्याचा जोखीम इतर डेब्ट फंडांपेक्षा फारच कमी असता.

जोखमीचे स्वरूप अशा प्रकारे कमी असल्यामुळे त्यांतील परतावा सुद्धा सर्वात कमी असतो. आपला पैसा काही दिवसांसाठी ठेवायला ओव्हरनाइट फंड योग्य असतात. आपण आपल्या गरजेप्रमाणे अशा फंडमध्ये एका दिवसासाठी किंवा अधिक कालावधीसाठी गुंतवणूक करू शकता. हे फंड आणीबाणीच्या प्रसंगी लागणाऱ्या निधीसाठी उत्तम आहेत ज्यात आपण अशा प्रसंगांसाठी लागणारा पैसा वेगळा काढून ठेऊ शकता आणि यावर माफक प्रमाणात परतावा मिळवू शकता, तसेच हा पैसा लगेच काढला जाऊ शकतो कारण या फंडमध्ये सर्वात अधिक लिक्विडिटी असते.

अशा फंडमध्ये जोखमीचे स्वरूप सर्वात कमी असल्यामुळे, सावध आणि नवे गुंतवणूकदार आधी हे फंड वापरून पाहू शकतात आणि नंतर आपल्या कष्टाचा पैसा इतर प्रकारच्या फंडमध्ये गुंतवू शकतात.

454
मी गुंतवणूक करण्यासाठी तयार आहे