ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டு திட்டத்தில் இருந்து மற்றொன்றுக்கு மாற முடியுமா?

ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்டின் ஒரு திட்டத்தில் இருந்து மற்றொரு திட்டத்துக்கு மாற முடியுமா? zoom-icon

மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் சரியானதா?

ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தில் முதலீடு செய்த பின்பு, திட்டங்கள் (வழக்கமான/நேரடியான), தேர்வுகளை (குரோத்/டிவிடென்ட்) மாற்றுவது அல்லது ஒரே ஃபண்ட் ஹவுஸின் உள்ளே உள்ள திட்டங்களை மாற்றுவது ஆகியவை ஒரு விற்பனையாக (ரிடம்ப்ஷன்) கருதப்படும்.எனவே, இதுபோன்ற மாற்றங்களைச் செய்வது சாத்தியமானது என்றாலும், அவை ரிடம்ஷனாக கருதப்படும் என்பதால், அவற்றிற்கு வெளியேற்றக் கட்டணம் விதிக்கப்படலாம் மற்றும் நீங்கள் முதலீட்டைத் தக்கவைத்துள்ள காலகட்டத்தைச் சார்ந்து மூலதன இலாப வரியும் விதிக்கப்படலாம்.திட்டங்களை ஸ்விட்ச் செய்யும்போது, தொகையானது நேரடியாக ஒரு புதிய திட்டத்தில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது. அதேசமயம் ரிடம்ஷன் கோரிக்கையைச் செய்யும்போது, தொகையானது உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுகிறது. அவ்வாறு வரவு வைக்கப்பட்ட ரிடம்ப்ஷன் தொகையை பின்னர் நீங்கள் வேறு ஒரு திட்டத்தில் முதலீடு செய்துகொள்ள முடியும்.

நீங்கள் ஒரு ஈக்விட்டி சார்ந்த திட்டத்தில் (EOS) முதலீடு செய்துள்ளீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். இப்போது, ஒரு வருடம் முடிவதற்கு முன்பே நீங்கள் உங்கள் முதலீட்டை ஸ்விட்ச் செய்ய விரும்பும் நிலையில், பொருந்தக்கூடிய வெளியேற்றக் கட்டணம் மற்றும் குறுகியகால மூலதன இலாப வரியாக 15% வசூலிக்கப்படும்.நீங்கள் ஒரு வருடத்திற்கு மேற்பட்ட காலத்தை நிறைவு செய்திருந்தால் , அந்தக் குறிப்பிட்ட நிதியாண்டில் ரூ.1 இலட்சத்துக்கு மேற்பட்ட இலாபங்களின் மீது 10% நீண்டகால மூலதன இலாப வரி வசூலிக்கப்படும்.

343
நான் முதலீடு செய்யத் தயாராக உள்ளேன்