ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டில் என்ன மாதிரியான ரிஸ்குகள் முதலீட்டாளருக்கு ஏற்படும்?

மியூச்சுவல் ஃபண்டில் ஒருவர் என்ன வகையான ரிஸ்க் எல்லாம் சந்திக்கக் கூடும்?

மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் சரியானதா?

ஸ்டாக்ஸ், பாண்ட்ஸ், தங்கம் அல்லது பிற வகை சொத்துகள் போன்ற பல்வேறு வகை மார்கெட்களில் வர்த்தகம் செய்யப்படும் செக்யூரிட்டிகளில் யூச்சுவல் ஃபண்ட்கள் முதலீடு செய்யப்படுகின்றன. வர்த்தகம் செய்யக் கூடிய செக்யூரிட்டி எதுவாயினும், அது மார்கெட் ரிஸ்க்குக்கு உட்பட்டதே. அதாவது மார்கெட் ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு ஏற்ப அவற்றின் மதிப்பு குறையும், உயரும். 

வட்டி விகிதத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், பாண்ட்களின் விலைகளை எதிர்விகிதத்தில் பாதிக்கும், இதனால் டெப்ட் ஃபண்ட்களின் NAVகளும் அவ்வாறே பாதிக்கப்படும். ஆகவே, டெப்ட் ஃபண்ட்கள் மிக அதிக வட்டி விகித ரிஸ்க்கை எதிர்கொள்கின்றன. இவை கிரெடிட் ரிஸ்க்குக்கும் (பாண்ட் வழங்கும் நிறுவனம் பணம் தராமல் விடும் ரிஸ்க்) எளிதில் ஆளாகக் கூடியவை. வருமானம் அடிப்படையிலான சில டெப்ட் ஃபண்ட்களும் கூட பண வீக்க ரிஸ்க்குக்கு உட்பட்டவையே, அதாவது அவற்றில் கிடைக்கும் ரிட்டர்ன்ஸ், முதலீட்டாளர் எதிர்கொள்ளும் பண வீக்கத்திற்கு ஈடு கொடுக்கும் அளவுக்கு இல்லாமல் போகலாம். 

ஈக்விட்டி ஃபண்ட்கள், வர்த்தகம் செய்யப்படும் ஸ்டாக்குகளில் முதலீடு செய்யப்படுவதாலும், ஸ்டாக் விலைகளில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்கள் இந்த ஃபண்ட்களின் NAV-ஐ பாதிப்பதாலும், இவை மார்கெட் ரிஸ்க்கை எதிர்கொள்கின்றன.

சில செக்யூரிட்டிகள் மார்கெட்டில் மும்முரமாக வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன, பிற செக்யூரிட்டிகள் அப்படிச் செய்யப்படுவதில்லை. ஏதேனும் மியூச்சுவல் ஃபண்டானது, அடிக்கடி வர்த்தகம் செய்யப்படும் செக்யூரிட்டிகளில் உங்கள் பணத்தை முதலீடு செய்தால், சரியான நேரத்தில் சரியான விலையில் செக்யூரிட்டியை வாங்குவதோ விற்பதோ கடினமாகக்கூடும். பணமாக்கும் தன்மையில் (லிக்விடிட்டி) உள்ள ரிஸ்க்கானது, ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோவில் செய்யப்படும் பரிவர்த்தனைகலுக்கான செலவுகளை அதிகரிக்கிறது, இதனால் உங்கள் ஃபண்டின் NAV பாதிக்கப்படுகிறது.

இப்படியாக, மியூச்சுவல் ஃபண்டில் செய்யும் முதலீடு எதிர்கொள்ளும் ரிஸ்க் என்பது, அது முதலீடு செய்யப்படும் சொத்தைப் பொறுத்து அமையும்.

343
நான் முதலீடு செய்யத் தயாராக உள்ளேன்