ద్రవ్యోల్బణం అంటే ఏమిటి?

Video

మ్యచువల్ ఫంఢ్స్ సరైనవా?

ద్రవ్యోల్బణం అంటే, కొంత కాలానికి అందుబాటుల ఉండే డబ్బుకు సాపేక్షంగా ధరలలో పెరుగుదల అని అనుకోండి. సంబంధిత షరతులలో, నిర్దిష్ట మొత్తంతో కొనుగోలు చేసేది చాలా తక్కువ.

దీనిని చక్కగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక ఉదాహరణని ఉపయోగిద్దాము. ఈ రోజు మీరు గ్రిల్డ్ సాండ్విచ్ని ఒక వంద రుపాయలకు కొన్నారు అని అనుకోండి. సంవత్సర ద్రవ్యోల్బణం 10%. తరువాత సంవత్సరం, అదే సాండ్విచ్ ఖరీదు మీకు రూ 110 అవుతుంది. ద్రవ్యోల్బణ రేటు ప్రకారం మీ ఆదాయం కూడా పెరగకపోతే, మీరు సాండ్విచ్ లేదా అట్టి ఇతర ఉత్పత్తిని కొనలేరు, అవునా?

ఇన్వెస్టర్కులు వారి పెట్టుబడుల నుండి వారి ప్రస్తుత/ఉన్న జీవన ప్రమాణం నిర్వహించడానికి వారికి పెట్టుబడులలో ఎంత రిటర్ను (%) చేయాలో ద్రవ్యోల్బణం తెలుపుతుంది. ఉదాహరణకు, ‘X’ లో పెట్టుహబడి 4% రిటర్ను ఇచ్చి మరియు ద్రవ్యోల్బణ 5% అయితే, పెట్టుబడి మీద అసలు రిటర్ను -1% (5%-4%) అవుతుంది.

మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ద్రవ్యోల్బణాన్ని అధిగమించే పెట్టుబడి ఎంపికలని మీకు ఇస్తాయి! మీరు సరియైన మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రకంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి మీ కొనుగోలు సామర్థ్యాన్ని పరిరక్షించే లక్ష్యంతో ఉండవచ్చు.

402
పెట్టుబడి చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను