డబ్బును పోనీయకండి. దానిని పెరగనీయండి!

Video

మ్యచువల్ ఫంఢ్స్ సరైనవా?

విభిన్న రకాల మ్యూచువల్‌ ఫండ్స్ విభిన్న రకాల రిటర్నులను అందజేస్తాయా?

మ్యూచువల్‌ ఫండ్స్‌లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి? చాలా మ్యూచువల్‌ ఫండ్స్ పనితీరు బాగా లేదని మనం వింటూ ఉంటాము. మ్యూచువల్‌ ఫండ్స్ ఎంటువంటి హామీలని ఇవ్వవు. ఈ పరిమితులతో, అసలు మ్యూచువల్‌ ఫండ్స్ లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎవరికైనా ఏదైనా కారణం ఉందా? వాటికి పనితీరు ఉంటుందా?”

సరే, తరచుగా ఈ ప్రశ్న యొక్క అర్థాలు, ప్రస్తుతం ఉన్న సంభావ్య మ్యుచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ల ద్వారా అడగబడినవి.

కాగా చాలా సందర్భాలలో అదే ప్రశ్న ఉండవచ్చు, ప్రశ్న మూలం, విభిన్న వ్యక్తుల మధ్య తలెత్తే ప్రశ్నలు విభిన్నంగా ఉంటాయనే కారణం ఉంటుంది.

సందర్భంలో, ఇన్‌వెస్టర్ అతను పెట్టుబడిన పెట్టిన స్కీము ఆశించినంత రిటర్నులని ఇవ్వడం లేదని అనుకోవచ్చు. అయితే, విచారించినప్పుడు, ఇన్ వెస్టర్ రెండు విభిన్న స్కీములని పోల్చుతున్నాడని కనుగొనడమైనది. ఇలాగే ఆపిల్స్‌ని నారింజలతో పోల్చడం – సరైన దృక్పథం కాదు.

ఇంకొక సందర్భంలో, ఇన్వెస్టర్ ఒక స్కీములో ఇన్వెస్ట్ చేసారు, అందులో మొత్తం మార్కెట్ కష్టాలలో ఉండినది. ఎవరైనా ట్రాఫిక్‌ జామ్‌లో ఇరుక్కుపోయినప్పుడు, డ్రైవర్ ఎంత గొప్పవాడైనా లేదా గొప్ప కారు అయినా, వేగం పెచడానికి దారి లేదు ఖచ్చితంగా మొత్తంమీద మార్కెట్ బాగా లేనప్పుడు అదే జరుగుతుంది. అట్టి ట్రాఫిక్ జామ్ సందర్భంలో, క్లియర్ అయ్యే వరకు ఒకరు వేచి ఉండాలి.

చాలా సందర్భాలలో, వాటిని చూసినప్పుడు సరిగా లేకపోతే అవి సరిగా పనిచేయటం లేదని మ్యుచువల్ ఫండ్స్ గ్రహించబడతాయి.

401
పెట్టుబడి చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను