ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಮ್ಯೂಚುವಲ್‌ ಫಂಡ್‌ ಸೂಕ್ತವೇ??

ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಅಚ್ಚರಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, 2018 ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ 2017 ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿದ ಸೆಬಿಯ ಉತ್ಪನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಇವು ವಿಭಿನ್ನ ಎರಡು ವಿಧಗಳ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಾತ್ರಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಇವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದ (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ = ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ * ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ) ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಂಬುದನ್ನು 101 ರಿಂದ 250 ರ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಂಬುದನ್ನು 251 ರಿಂದ ನಂತರದ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ರಿಸ್ಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು:
mutualfundssahihai.com/kn/what-are-mid-cap-funds

ಅಧಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಂತಲ್ಲದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು.
ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೇ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಶವನ್ನು ಇವು ಇನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. 

ಇವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಷೇರುಗಳ ವಿಧವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಗೆ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ನಿವೃತ್ತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ಯಾದಿಯಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಫಂಡ್ಗಳು ಯುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಇವು 5-7 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಡ್ಗಳು ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವು ಸಶಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬ್ಲ್ಯೂಚಿಪ್ ಷೇರುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಈ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯೂಚಿಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತವನ್ನು ಇವು ತಲುಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ 20 ಅಥವಾ 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೂ ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಅಧಿಕ ರಿಸ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ದೂರವಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು, ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು.

435
ನಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ