തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകൾ: അർത്ഥം, അവ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, എങ്ങനെ നിക്ഷേപം നടത്താം?

തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകൾ: അർത്ഥം, അവ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, എങ്ങനെ നിക്ഷേപം നടത്താം? zoom-icon

മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ശരിയാണോ??

നിങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായി ഏറെ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെ ബോധപൂർവം അവഗണിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടില്ല. അതുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, കരുത്തുറ്റ വരുമാനം നേടാനുള്ള അവസരവും നൽകുന്ന ഒരു പരിഹാരമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തേടുന്നത്.

നിർദ്ദിഷ്ട പാരിസ്ഥിതിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന കമ്പനികളെ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഫണ്ടിന്റെ സുസ്ഥിരമായ നിക്ഷേപ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. സുസ്ഥിരത, പ്രകൃതി സംരക്ഷണം, ഹരിതാഭമായ ഭാവി എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന ശ്രദ്ധാപൂർവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ബിസിനസുകളിൽ ഈ ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു. അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇഎസ്ജി ഫണ്ടുകൾ. ഇതിൽ E എന്നത് എൻവയോൺമെന്റ്, S എന്നത് സോഷ്യൽ, G എന്നത് ഗവേണൻസ് എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മലിനീകരണമില്ലാത്ത ഊർജം, മാലിന്യം കുറയ്ക്കൽ, പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണം എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന കമ്പനികൾക്ക് പരിസ്ഥിതി വിഭാഗം വേദിയൊരുക്കുന്നു. ന്യായമായ തൊഴിൽ സമ്പ്രദായങ്ങൾ, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ, സാമൂഹിക വികസനം എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന ബിസിനസ്സുകളിൽ സാമൂഹിക വിഭാഗം ഒരു ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാണ്. ഭരണ ഘടകം സുതാര്യമായ നേതൃത്വം, ധാർമ്മികമായ തീരുമാനമെടുക്കൽ, ബോർഡിന്റെ വൈവിധ്യം എന്നിവയുടെ കരുത്തുറ്റതും സംയോജിതവുമായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കുന്നു.

ഇഎസ്ജി ഫണ്ടുകൾ ഒരു പ്രത്യേക തീമിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് പരിസ്ഥിതി, സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം, നീതിപൂർവ്വമായ ഭരണം എന്നിവയ്ക്ക് വലിയ പരിഗണ നൽകുന്ന കമ്പനികളെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഈ നിർണായക സമീപനങ്ങളിൽ ഗൗരവതരമായ ഊന്നൽ നൽകുന്ന ബിസിനസുകളിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ഫണ്ടുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

എന്താണ് തീമാറ്റിക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ?

മലിനീകരണം സൃഷ്ടിക്കാത്ത ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ പോലുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട തീമുകളിലോ ട്രെൻഡുകളിലോ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പ്രത്യേക മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകളാണ് തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകൾ. വളർച്ചാ അവസരങ്ങൾക്ക് മുതൽ മുടക്കാനും നിക്ഷേപകർക്ക് വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമായി ഈ ഫണ്ടുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട തീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഡിവിഡന്റ് യീൽഡ്, PSU, MNC, ഊർജ്ജവും ഉപഭോഗവും എന്നിവയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന അഞ്ച് വിശാലമായ തീമുകൾ. നിർമ്മാണം, ക്വാന്റ്, ചരക്കുകൾ, കയറ്റുമതി, സേവനങ്ങൾ, ഗതാഗതം എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ചെറിയ തീമുകൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ട്.

തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകൾ സജീവമായി കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും, ഒപ്പം നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള നിക്ഷേപകർക്ക് ഉയർന്ന വളർച്ചാ അവസരങ്ങൾക്കും അവരുടെ മൂല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസങ്ങൾ, ഉയർന്ന നഷ്ടസാധ്യത എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള ഏകോപനത്തിനും സാധ്യതയുള്ള ലക്ഷ്യമിടുന്ന തീമുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിനുള്ള അവസരം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു തീമാറ്റിക് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ നഷ്ടസാധ്യതകളും സാധ്യതയുള്ള ലാഭവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വിലയിരുത്തണം. ഈ ഉൽപ്പന്നം നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ ഉപദേശം തേടണം.

ഈ ഫണ്ടുകൾ കൂടുതൽ അസ്ഥിരമാണെന്നത് കൂടാതെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സംയോജിത നഷ്ടസാധ്യതയെയോ അവയുടെ പ്രകടനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളെയോ ആശ്രയിച്ച് പ്രകടനം മോശമാവുകയും ചെയ്തേക്കാം.

തീമാറ്റിക് നിക്ഷേപം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട തീമുമായോ ട്രെൻഡുമായോ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് തീമാറ്റിക് നിക്ഷേപത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ചില വ്യവസായങ്ങളോ ട്രെൻഡുകളോ കാലക്രമേണ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കും, ഈ തീമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന വരുമാനം നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം എന്നതാണ് തീമാറ്റിക് നിക്ഷേപത്തിന് പിന്നിലെ ആശയം.

തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ

തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് വഴിയുള്ള ചില നേട്ട സാധ്യതകൾ താഴെ പറയുന്നു: 

  1. ഉയർന്ന വളർച്ചയുള്ള മേഖലകളുമായുള്ള സമ്പർക്കം: ഭാവിയിൽ ഗണ്യമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന ഉയർന്ന വളർച്ചാ മേഖലകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സമ്പർക്കം നൽകാൻ തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകൾക്ക് കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, റിന്യൂവബിൾ എനർജി കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു തീമാറ്റിക് ഫണ്ട് മലിനീകരണമില്ലാത്ത ഊർജ്ജത്തിന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യകതയിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയേക്കാം.
  2. വൈവിധ്യവൽക്കരണം: തീമാറ്റിക് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നിക്ഷേപകർക്ക് വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഈ ഫണ്ടുകൾ സാധാരണയായി ഒരു പ്രത്യേക തീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികളുടെ ഒരു പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിലാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ഇത് നഷ്ടസാധ്യത വ്യാപിപ്പിക്കാനും ഒറ്റ കമ്പനിയിലേക്കോ മേഖലയിലേക്കോ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും.
  3. വ്യക്തിഗത മൂല്യങ്ങളുമായുള്ള പൊരുത്തം: തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകൾക്ക് നിക്ഷേപകന്റെ മൂല്യങ്ങളുമായോ വിശ്വാസങ്ങളുമായോ പൊരുത്തപ്പെടാനുമാകും. ഉദാഹരണത്തിന്, സാമൂഹിക സ്വാധീനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു തീമാറ്റിക് ഫണ്ട് സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന ഒരു നിക്ഷേപകന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചേക്കാം.
  4. ദീർഘകാല വരുമാന സാധ്യത: അതിവേഗം വളരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ മേഖലയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ മേഖല മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വിശാലമായ വിപണിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തും. എന്നിരുന്നാലും, നിക്ഷേപകർ അവരുടെ നഷ്ടസാധ്യതയ്ക്കുള്ള താൽപ്പര്യം പരിഗണിക്കുകയും നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുകയും വേണം. എന്നിരുന്നാലും, അവർ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തീം പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി മോശമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകളും മോശം പ്രകടനം നടത്തിയേക്കാം എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ, തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനം നൽകണമെന്നില്ല.

തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടസാധ്യതകൾ

പരിചയസമ്പന്നരായ നിക്ഷേപകർക്ക് തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകൾ നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവ എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമല്ല. തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ട ചില നഷ്ടസാധ്യതകൾ ഇനി പറയുന്നു:

1. ലയന നഷ്ടസാധ്യത

തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകൾ ഒരു നിർദ്ദിഷ്‌ട മേഖലയിലോ തീമിലോ ആണ് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത്. അവയ്ക്ക് ലയന നഷ്ടസാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അതിനർത്ഥം. തീമന്റെ പ്രവർത്തനം മോശമാവുകയോ നിയന്ത്രണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, അത് ഫണ്ടിന്റെ വരുമാനത്തിൽ ഗണ്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തും.

2. അസ്ഥിരത

തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകൾ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിലോ/തീമിലോ ഉള്ള കേന്ദ്രീകൃതമായ സമ്പർക്കം മൂലം വൈവിധ്യവത്കരിച്ച ഫണ്ടുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ അസ്ഥിരമായിരിക്കും. ഈ അസ്ഥിരത വരുമാനത്തിൽ ഗണ്യമായ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് ഇടയാക്കുകയും കുറഞ്ഞ നഷ്ടസാധ്യത സഹിക്കാനാവുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് ഇത് അനുയോജ്യമല്ലാത്തതാക്കുകയും ചെയ്യും.

3. ലിക്വിഡിറ്റി നഷ്ടസാധ്യത

ചില തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകൾ സ്മോൾ ക്യാപ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു, അവയ്ക്ക് മതിയായ ലിക്വിഡിറ്റി ഇല്ലായിരിക്കാം. വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളിലോ പ്രതികൂലമായ വിപണി സാഹചര്യങ്ങളിലോ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നത് ഇത് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തും.

4. പ്രകടനത്തിലെ നഷ്ടസാധ്യത

തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകൾക്ക് ഉയർന്ന വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അവ വിശാലമായ വിപണിയെയോ വൈവിധ്യവത്കരിച്ച ഫണ്ടുകളെയോ മറികടക്കുമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല. തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മേഖല/തീം, അടിസ്ഥാന കമ്പനികളുടെ' പ്രകടനം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ ധാരണ ആവശ്യമാണ്.

വിവരങ്ങൾ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു നിക്ഷേപ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് ഫണ്ട്, ഓഫർ രേഖകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ. ഈ രേഖകളിലെ റിസ്ക്-ഒ-മീറ്റർ മറ്റ് ഫണ്ടുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സ്കീമിന്റെ റിസ്ക് ലെവലിന്റെ ദൃശ്യപരമായ പ്രതിനിധീകരണം നൽകുന്നു. കൂടാതെ, പ്രസക്തമായ ബെഞ്ച്‌മാർക്കുകളിൽ ഫണ്ടിന്റെ നഷ്ടസാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ അതേ വിഭാഗത്തിലുള്ള മറ്റ് ഫണ്ടുകളുടെ ശരാശരി നഷ്ടസാധ്യത വിലയിരുത്തുന്നത് ഉപയോഗപ്രദമാണ്.

മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്

ഉയർന്ന വളർച്ചയുള്ള മേഖലകൾ, വൈവിധ്യവൽക്കരണ നേട്ടങ്ങൾ, വ്യക്തിഗത മൂല്യങ്ങളുമായുള്ള പൊരുത്തം, സജീവമായ മാനേജ്മെന്റ്, മികച്ച പ്രകടനത്തിനുള്ള സാധ്യത എന്നിവ നിക്ഷേപകർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകൾക്ക് കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു തീമാറ്റിക് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നഷ്ടസാധ്യതകളും ലാഭ സാധ്യതയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വിലയിരുത്തണം. ഏതൊരു നിക്ഷേപത്തെയും പോലെ തന്നെ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുകയും നിക്ഷേപ തന്ത്രം, ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ്, ഫീസ് എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങളും നഷ്ടത്തിന്റെ സഹനീയതയും അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവരങ്ങൾ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുകയും വേണം.

നിരാകരണം:

മ്യൂച്ച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ വിപണിയിലെ നഷ്ട സാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്, സ്കീം സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ രേഖകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

284
ഞാന്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ തയാര്‍