ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டில் ஒருவர் எவ்வளவு காலம் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?

Video

மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் சரியானதா?

ஒரு முதலீட்டு வாய்ப்பைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு கருதப்பட வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்களுள் ஒன்று, “கால அளவு”, ”, அதாவது முதலீட்டாளர் தனது முதலீட்டைத் தக்கவைக்க வேண்டிய நாட்கள், மாதங்கள் அல்லது வருடங்கள்.

சரி, இது எதனால் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது?

எல்லா முதலீட்டுத் திட்டங்களின் ரிட்டர்ன்களும் ஒரு நிதி அல்லது முதலீட்டுத் திட்டத்தின் விளைவாக ஏற்படுவதே. எவ்வளவு காலத்துக்கு முதலீட்டைத் தக்கவைத்தால் நிதி இலக்கை அடைய முடியும் என்பதை இதுபோன்ற திட்டங்கள் வழக்கமாக குறிப்பிடுவதுண்டு.

ரியல் எஸ்டேட் பரிவர்த்தனை மூலம் ஒரு முதலீட்டாளருக்கு ₹ 50 இலட்சம் கிடைத்துள்ளது என்று வைத்துக்கொள்வோம். இறுதி முடிவை எடுப்பதற்கு முன்பு அவர் தனது பணத்தை முதலீடு செய்து வைப்பதற்கான ஒரு பாதுகாப்பான வாய்ப்பைத் தேடுகிறார். இதற்கான உகந்த திட்டம் லிக்விட் ஃபண்ட்கள். இது மூலதனப் பாதுகாப்புக்கான அதிக சாத்தியத்துடன் எளிதான பணமாக்குதலையும் வழங்கக் கூடியது. அவர் நினைக்கும் போது இதிலிருந்து பணத்தை எடுத்துக்கொள்ள முடியும்.

எனவே, எவ்வளவு காலம் முதலீட்டைத் தக்க வைக்க வேண்டும் என்பது, ஒருவரின் முதலீட்டு நோக்கத்தைப் பொறுத்து உள்ளது. முதலீட்டாளர்கள் முதலீட்டு நிலை மற்றும் முன்னேற்றத்தை நிதி நிபுணர்களுடன், அதாவது முதலீட்டு ஆலோசகர்கள் அல்லது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் விநியோகஸ்தர்களுடன் அவ்வப்போது இணைந்து மதிப்பாய்வு செய்ய வேண்டும். இந்த மறுஆய்வுகளின் போது, முதலீட்டைப் பணமாக்குவதா, ஸ்விட்ச் செய்வதா அல்லது அப்படியே விட்டுவிடுவதா என்ற முடிவுகள் வழக்கமாகச் செய்யப்படும்.

343
நான் முதலீடு செய்யத் தயாராக உள்ளேன்