மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் நேரடித் திட்டங்களில் நீங்கள் முதலீடு செய்ய வேண்டுமா?

மியூச்சுவல் ஃபண்டின் டைரக்ட் பிளானில் முதலீடு செய்யலாமா?

மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் சரியானதா?

மார்கெட்டில் ஆயிரக்கணக்கான மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள் உள்ள நிலையில், ஒருவர் மிகவும் சரியான 4-5 பண்ட்களை தனது போர்ட்ஃபோலியோவிற்கு எப்படித் தேர்வுசெய்வது? மியூச்சுவல் ஃபண்டிற்கு நீங்கள் புதிது என்றால், டைரக்ட் பிளானில் முதலீடு செய்வதை விட, ஆலோசகர்/டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் உதவியுடன் ரெகுலர் பிளானில் முதலீடு செய்வது நல்லது. ஏனெனில் ஃபண்ட்கள் எப்படி வேலை செய்கின்றன என்றும், ஒரு ஃபண்டில் நீங்கள் எவற்றை எல்லாம் கவனிக்க வேண்டும், எந்த வகை ஃபண்டில் முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் நீங்கள் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் தவறான வகை ஃபண்ட்களைச் சேர்த்துவிட்டு உங்கள் எதிர்கால நிதி இலக்குகளை அழித்துக்கொள்வதைக் காட்டிலும், ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் உதவியைப் பெற்றுக்கொண்டு அதற்கான கமிஷன் தொகையை செலவழிப்பது சிறந்தது.

ஃபண்ட்களின் வகைகள், முதலீட்டின் இலக்குகளுக்கு ஏற்ப எப்படி முதலீடு செய்ய வேண்டும், ஒரு ஃபண்டில் உள்ள ரிஸ்கின் அளவு, ஒரு ஃபண்ட் குறுகிய காலத்திற்கு ஏற்றதா அல்லது நீண்ட கால முதலீட்டுக்கு ஏற்றதா, அது தொடர்ச்சியான வருமானம் கொடுக்குமா அல்லது நீண்ட கால நோக்கில் செல்வத்தை அதிகரிக்குமா, ஒரு ஃபண்டின் செயல்திறனைக் காட்டும் குறியீடுகள் எவை, மொத்தத்தில் எதற்காக நீங்கள் முதலீடு செய்கிறீர்கள் என்பதையெல்லாம் நீங்கள் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். இதெல்லாம் உங்களுக்குப் புரியவில்லை எனில், ஒருவரது ஆலோசனையின் கீழ் உங்கள் குறிக்கோளுக்கு ஏற்ற ஃபண்ட்களைத் தேர்வு செய்வதே நல்லது. கொஞ்ச காலம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்களில் முதலீடு செய்து, இந்தத் தயாரிப்புகளைப் பற்றி நன்கு புரிந்துகொண்டவர்களுக்கு மட்டுமே டைரக்ட் பிளான் பொருத்தமானதாக இருக்கும். முதலில் ரெகுலர் பிளானில் முதலீடு செய்யத் தொடங்கி, உங்கள் தற்போதைய போர்ட்ஃபோலியோவில் போதுமான அளவு அனுபவம் பெற்ற பிறகு, எதிர்கால பர்ச்சேஸ்களின் போது டைரக்ட் பிளானுக்கு மாறுவதே நல்ல யோசனையாக இருக்கும்.

343
நான் முதலீடு செய்யத் தயாராக உள்ளேன்