ఈక్విటీ ఫండ్స్లో ఉన్న వివిధ రకాల రిస్క్లు

Video
కాలిక్యులేటర్లు

మ్యచువల్ ఫంఢ్స్ సరైనవా?

ఈక్విటీ ఫండ్స్ను ప్రభావితం చేసే ప్రాథమిక రిస్క్ మార్కెట్ రిస్క్. మార్కెట్ రిస్క్ అంటే మొత్తం స్టాక్ మార్కెట్ను ప్రభావితం చేసే వివిధ కారణాల వల్ల సెక్యూరిటీల విలువకు కలిగే నష్టం రిస్కే మార్కెట్ రిస్క్. కాబట్టి మార్కెట్ రిస్క్ను సిస్టమిక్ రిస్క్ అనికూడా అంటారు అంటే డైవర్సిఫై చేయలేని రిస్క్ అని అర్థం.

మార్కెట్ రిస్క్కు మ్యాక్రోఎకనమిక్ ట్రెండ్స్, గ్లోబల్ ఎకనమిక్ సంక్షోభం, భౌగోళికరాజకీయ టెన్షన్ లేదా ఇంకా రెగ్యులేటరీ మార్పులు లాంటి అనేక కారణాలను మార్కెట్ రిస్క్కు ఆపాదించవచ్చు.  ఈక్విటీ ఫండ్స్ను ప్రభావితం చేసే అతిపెద్ద రిస్క్ భాగం ఈక్విటీ ధర రిస్క్. మార్కెట్ పడిపోయినప్పుడు, అన్ని స్టాక్ ధరలు ప్రభావితం అవుతాయి, ఫలితంగా ఈక్విటీ ఫండ్ పని సామర్థ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. మార్కెట్ రిస్క్ యొక్క పై మూలాలకు అదనంగా, ఈక్విటీ ఫండ్స్ మార్కెట్ రిస్క్కు దోహదం చేసే వాటిలో ఒకటైన కరెన్సీ రిస్క్కు కూడా గురికాగలవు. అనేక దేశాలలో ఆపరేషన్లుగల కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టే ఫండ్లకు కరెన్సీ రిస్క్ సంబంధించి ఉంటుంది.

ఈక్విటీ ఫండ్స్ విభిన్న పరిశ్రమలు లేదా సెక్టర్ల వ్యాప్తంగా ఉన్న కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెడతాయి కాబట్టి, అవి పరిశ్రమ నిర్దిష్ట రిస్క్కు అంటే ఒక పరిశ్రమ లోపల కంపెనీలను ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేసే ప్రతికూల పరిస్థితి ఏర్పడే రిస్క్కు గురి అవుతాయి. కంపెనీ చుట్టుపక్కల ఏర్పడిన ప్రతికూల పరిస్థితి, ఉదాహరణకు మేనేజ్మెంట్ లేదా కంపెనీ పాలసీలో మార్పు, వల్లకూడా ఈక్విటీ ఫండ్స్ ప్రభావితం కావచ్చు. ఇది మనకు కంపెనీ నిర్దిష్ట రిస్క్ అని చెప్పబడుతుంది. అన్సిస్టమిక్ రిస్క్ అనికూడా పిలువబడే పరిశ్రమ మరియు కంపెనీ నిర్దిష్ట రిస్క్లు డైవర్సిఫికేషన్ ద్వారా తగ్గించబడగలవు.

402
పెట్టుబడి చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను