ఇండియన్ మ్యూచ్‌‌వల్ ఫండ్స్ ఇండియాలో మాత్రమే ఇన్వెస్ట్‌ చేస్తారా?

ఇండియన్ మ్యూచ్‌‌వల్ ఫండ్స్ ఇండియాలో మాత్రమే ఇన్వెస్ట్‌ చేస్తారా?

మ్యచువల్ ఫంఢ్స్ సరైనవా?

చాలా ఇండియన్ మ్యూచ్‌‌వల్ ఫండ్స్ ఇండియాలో మాత్రమే ఇన్వెస్ట్‌ చేయగా, వీదేశీ సెక్యూరిటీలలో ఇన్వెస్ట్‌ చేసే స్కీములు చలానే ఉన్నాయి.

అన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీములు ఇండియాలో ఇన్వెస్టర్లకు యూనిట్లు ఆఫర్ చేసే ముందు సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్ఇబిఐ) ఆమోదం పొందాలి. సెబీ, స్కీము ఇన్ఫర్మేషన్ డాక్యుమెంట్ (ఎస్ఐడి) పరిశీలించిన తరువాత ఆమోదాన్ని ఇస్తుంది, ఇది స్కీము ఇన్వెస్ట్‌‌మెంట్ ఉద్దేశ్యాలు, ఇన్వెస్ట్‌ చేయవలసిన సెక్యూరిటీల రకాలు, దేశాలు & ప్రాంతాలు మరియు ప్రతి సెక్యూరిటీకి ప్రత్యేకమైన రిస్కులను స్పష్టంగా తెలుపుతుంది.

విదేశీ సెక్యూరిటీలకు అట్టి ఎక్స్‌పోజర్ స్కీముకి ఉండటానికి వాస్తవానికి రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి. విదేశీ సెక్యూరిటీలలో ఇన్వెస్ట్‌‌మెంట్ కొరకు ప్రత్యేకమైన సెబీ ఆమోదం పొందిన తరువాత అట్టి సెక్యూరిటీలు ఉన్న మ్యూచ్‌‌వల్ ఫండ్ స్కీములు వారి పోర్ట్‌ఫోలియోలో అట్టి సెక్యూరిటీలు ఓవర్‌సీస్ ఎక్స్‌ఛేంజ్‌లో లిస్టెడ్ గానీ లేదా ట్రేడ్ గానీ అవుతున్న వాటిని ఖరీదు చేయవచ్చు లేదా ఇతర ఓవర్‌సీస్‌లో మ్యూచ్‌‌వల్ ఫండ్ స్కీములలో ఇన్వెస్ట్‌ చేయవచ్చు. ఏ విధంగా అయినా, స్కీము పోర్ట్‌ఫోలియోలో విదేశీ సువాసనని కలిగి ఉంది.

విదేశీ సెక్యూరిటీలలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ తరువాత కూడా, ఇండియన్ మ్యుచువల్ ఫండ్స్ డైలీ నెట్ అసెట్ విలువలు అందజేయడం, పోర్ట్ఫోలియో వెల్లడులు, లిక్విడిటీ అందించడం మొదలగునవి నిశ్చయపరచాలి. క్లుప్తంగా అన్నీ ఎస్ఇబిఐ నియంత్రణలను అమలుచేయాలి. అట్టి స్కీములకు విదేశీ సెక్యూరిటీలలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కొరకు నిబద్ధత ప్రత్యేకమైన ఫండ్ మేనేజర్ ఉండాలి.

402
పెట్టుబడి చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను