તમારા ધ્યેયની પ્રાપ્તિ માટે યોગ્ય SIPને પસંદ કરો

તમારા ધ્યેયની પ્રાપ્તિ માટે યોગ્ય SIPને પસંદ કરો zoom-icon

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝ સહી હે??

SIP (સિસ્ટમેટિક ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન) એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાની શિસ્તબદ્ધ રીત છે. આ પ્લાનમાં, રોકાણકાર (પોતાની પસંદગીની) મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ્સમાં નિશ્ચિત અંતરાયે (દૈનિક, સાપ્તાહિક, માસિક અથવા ત્રિમાસિક) એક નિશ્ચિત રકમનું રોકાણ કરી શકે છે. SIPની સાથે, રોકાણકારે એક રકમની પસંદગી કરીને એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓ દ્વારા ઓફર કરાતી SIP તારીખ પસંદ કરવાની રહે છે. 

તમારે એ નોંધવું રહ્યું કે, SIP એ રોકાણ પ્રોડક્ટ નહીં, પરંતુ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમોમાં રોકાણ માટેની એક રીત છે, જેમાં SIPની લઘુતમ રકમ રૂ. 500થી શરૂ થાય છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમમાં રોકાણની અન્ય પદ્ધતિ છે લમ્પસમ દ્વારા, કે જેમાં તમે માત્ર એક જ વારમાં મોટી રકમ રોકતા હોવ છો. 

આદર્શ રીતે, SIP તરીકે રોકાણ કરવા માટેની રકમને નક્કી કરવી એ પહેલું પગલું છે. કોઈ પણ વ્યક્તિએ પોતાના નાણાકીય ધ્યેયોને નિર્ધારિત કરીને તેમાં પ્રાથમિકતા નિર્ધારિત કરવાની રહે છે. તમારા ધ્યેયોને ત્રણ બૃહદ ભાગમાં વર્ગીકૃત કરોઃ લાંબાગાળાના, મધ્યમગાળાના અને ટૂંકાગાળાના અને પછી તમારું રોકાણ શરૂ કરો. 

લાંબાગાળાના ધ્યેયો એને કહેવાય કે જે મોટાભાગે 5 વર્ષ કરતા વધુ સમયના હોય છે. આનો ઉદ્દેશ તમે 5 વર્ષમાં અથવા ઓછા ગાળામાં હાંસલ કરવા માગતા હોવ તો તેને મધ્યમગાળાના ધ્યેય કહેવાય. જ્યારે કે જે ધ્યેયને તમે 6 મહિનાથી માંડીને 3 વર્ષના સમયગાળામાં હાંસલ કરવા માગતા હોવ તેને ટૂંકાગાળાના કહેવાય. એક વાર તમે ધ્યેય નક્કી કરી લો, પછી તમારે ધ્યેય-આધારિત પ્લાન પસંદ કરવાનો રહે છે. 

ઉદાહરણ સ્વરૂપે, તમારો ધ્યેય લાંબાગાળે એક મોટું ભંડોળ રચવાનો (શિક્ષણ, સંતાનના લગ્ન, મકાનની ખરીદી, અને બીજું ઘણું) હોય કે જે 15 વર્ષ પછી થવાનું હોય, તો તે ધ્યેયની વર્તમાન કિંમત તમારે જાણવી જોઈએ. 

આમ, હવે તમારી પાસે આ ધ્યેયની વર્તમાન કિંમત છે અને તેને હાંસલ કેટલા વર્ષમાં કરશો તેનો પણ આંકડો છે. ફુગાવાના દરને ધ્યાનમાં રાખીને તમારા ધ્યેયની ખર્ચની રકમને વધારો. 

હવે, વર્તમાન રકમની ફુગાવાના દરની સાથે ગણતરી કરો, અને તેના થકી તમને તમારા ધ્યેયને હાંસલ કરવા જરૂર પડનારી અંતિમ રકમ પ્રાપ્ત થશે જે તમારા SIP રોકાણની ચોક્કસ રકમ હશે. 

 

અસ્વીકરણ

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાંનાં રોકાણો બજારનાં જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત બધા જ દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો.

290
હું રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છું