ડીડીટી મારા રોકાણોને કેવી રીતે અસર કરે છે?

ડીડીટી મારા રોકાણોને કેવી રીતે અસર કરે છે? zoom-icon

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝ સહી હે??

એપ્રિલ 2020 પહેલાં, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ડિવિડન્ડ રોકાણકારો માટે કર-મુક્ત હતું એટલે કે તેમણે પોતાના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણો પર થતી ડિવિડન્ડની આવક પર કોઈ આવકવેરો ચૂકવવો પડતો નહોતો. ચોખ્ખી વિતરણનેપાત્ર સરપ્લસની ગણતરી કરવા માટે ફંડ હાઉસ દ્વારા વિતરણને પાત્ર સરપ્લસ (નફો)માંથી ડિવિડન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યૂશન ટેક્સને (DDT) બાદ કરી દેવાતો હતો. આ રકમનું ડિવિડન્ડ વિકલ્પની પસંદગી કરનારા તમામ રોકાણકારો દ્વારા ફંડમાં ધારણ કરાયેલા યુનિટના પ્રમાણમાં વિતરણ કરી દેવાતું હતું.

હવે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડોએ DDTની એસ સોર્સ (સ્થળ પર) કપાત કરવાની જરૂર નથી, પરંતુ રોકાણકારો પોતાના સર્વોચ્ચ આવક વેરાના સ્લેબના આધારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડોમાંથી મળતા ડિવિડન્ડ પર આવક વેરો ચૂકવવા જવાબદાર રહે છે. જ્યારે DDT પ્રણાલિમાં, ડિવિડન્ડ વિકલ્પની પસંદગી કરનારા રોકાણકારોને એકસમાન કરના દરે અસર થતી હતી, પરંતુ હવે ડિવિડન્ડની આવક પર કરની અસર રોકાણકારથી રોકાણકારે બદલાઈ જશે. આવક વેરાના 30% સ્લેબમાં રહેલા રોકાણકારે 20%ના કર સ્લેબમાં રહેલા અન્ય રોકાણકારની તુલનામાં ઊંચો ડિવિડન્ડ કર વહન કરવો પડશે.

અગાઉ, ગ્રોથ ઓપ્શન રોકાણકારોને DDT દ્વારા અસર થતી નહોતી કારણ કે ફંડ દ્વારા રળાતા નફાનું ફંડના અસ્ક્યામત પાયાની વૃદ્ધિ માટે પુનઃરોકાણ કરાતું હતું. આ રીતે, તેની પાસે રહેલા યુનિટની એજ સંખ્યા જાળવી રાખતા, ગ્રોથ સ્કીમના રોકાણકારની  યુનિટની NAVમાં વૃદ્ધિ જોવા મળતી હતી જ્યારે કે ડિવિડન્ડ વિકલ્પના રોકાણકારની NAVમાં ડિવિડન્ડની જાહેરાત બાદ ઘટાડો જોવા મળતો હતો.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પરનો ડિવિડન્ડ વિતરણ કર નાબૂદ થવાને કારણે, હવે બંને ગ્રોથ અને ડિવિડન્ડ વિકલ્પમાં એકસમાન વિતરણપાત્ર સરપ્લસ જોવા મળશે. અગાઉ, આ સરપ્લસના એક હિસ્સાને મ્યુચ્યુઅલ ફંડો દ્વારા કર ચૂકવવા માટે એટ સોર્સ કાપવામાં આવતો હતો અને તેનાથી ડિવિડન્ડ વિકલ્પવાળા રોકાણકારો માટે ઉપલબ્ધ ચોખ્ખી વિતરણપાત્ર સરપ્લસમાં ઘટાડો થતો હતો.

ડિવિડન્ડ પુનઃરોકાણ વિકલ્પ રોકાણકારોને ડિવિડન્ડના પુનઃરોકાણની અનુમતિ આપે છે પરંતુ અગાઉ આ પુનઃરોકાણ કરાયેલી ડિવિડન્ડની રકમ ગ્રોથ ઓપ્શન રોકાણકારોના NAVની વૃદ્ધિ કરતા નીચી રહેતી હતી કારણ કે બધા ડિવિડન્ડની ઘોષણા DDT ઘટાડ્યા બાદ જ કરાતી હતી. હવે ગ્રોથ અને ડિવિડન્ડ વિકલ્પ વચ્ચેની પસંદગીનો આધાર લાંબા-ગાળે સંપત્તિની રચના વિ. વર્તમાન સમયમાં વધારાની આવકનો સ્ત્રોત ઊભો કરવામાંથી તમારી પસંદગી પર રહેશે.

426
હું રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છું