என் முதலீடுகளை DDT எவ்வாறு பாதிக்கும்?

என் முதலீடுகளை DDT எவ்வாறு பாதிக்கும்? zoom-icon
கால்குலேட்டர்கள்

மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் சரியானதா?

தற்போது, மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸின் முதலீட்டாளர்களுக்கு கிடைக்கக்கும் டிவிடென்ட்களுக்கு வரி விதிக்கப்படுவதில்லை.மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகளில் இருந்து பெறப்படுகின்ற டிவிடென்ட் வருவாய்க்கு, முதலீட்டாளர்கள் வருமான வரி கட்டத் தேவையில்லை.நிகர விநியோகிக்கத்தக்க உபரியை கணக்கிடுவதற்கு, நிதியின் விநியோகிக்கத்தக்க உபரியில் (இலாபம்) இருந்து டிவிடென்ட் விநியோக வரியை (DDT) ஃபண்ட் ஹவுஸ் கழிக்கிறது.இந்தத் தொகை டிவிடென்ட் தேர்வைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ள முதலீட்டாளர்களுக்கு ஃபண்டில் உள்ள யூனிட்களின் விகிதாச்சார அடிப்படையில் விநியோகிக்கப்படுகிறது.

ஒரு முதலீட்டாளர் டிவிடென்ட் தேர்வை செய்யாமல், அதற்குப் பதிலாக குரோத் தேர்வைத் தேர்ந்தெடுத்திருந்தால், அவருக்கு/அவளுக்கு DDT-யால் எந்தவித தாக்கமும் ஏற்படாது.இந்தச் சூழலில், ஃபண்டின் மூலம் கிடைக்கும் இலாபங்கள் (விநியோகிக்கத்தக்க உபரி எனவும் அறியப்படுகிறது) சொத்து ஆதாரத்தை வளர்ப்பதற்கு மறுமுதலீடு செய்யப்படுகின்றன.இவ்வாறு, குரோத் திட்ட முதலீட்டாளர் கள் அதே எண்ணிக்கையிலான யூனிட்களை தொடர்ந்து வைத்திருக்கும் வரையில், அவரது யூனிட்களின் NAV மதிப்பு அதிகரித்திடும்.பெறப்பட்ட இலாபங்கள் மீண்டும் ஃபண்டில் மறுமுதலீடு செய்யப்பட்டுவதால், குரோத் தேர்வைச் செய்த முதலீட்டாளர்கள் நீண்டகாலத்தில் கூட்டுவட்டியின் நலனைப் பெற்றிடுவர்.

முதலீட்டரளர்களின் டிவிடென்ட் மறுமுதலீட்டுத் தேர்வால், ஃபண்டின் மூலம் அறிவிக்கப்படும் டிவிடென்ட் மறுமுதலீடு செய்யப்படுகிறது. ஆனால் இந்த மறுமுதலீடு செய்யப்பட்ட டிவிடென்ட் தொகையானது, குரோத் தேர்வை தேர்ந்தெடுத்தவர்களுக்கு கிடைக்கும் NAV அதிகரிப்பை விடக்குறைவாக இருக்கும். ஏனென்றால், எல்லா டிவிடென்ட்களுமே DDT-ஐ கழித்த பின்புதான் அறிவிக்கப்படும்.நீங்கள் ஒரு நீண்டகால முதலீட்டாளராக இருக்கும் பட்சத்தில், டிவிடென்ட் மறுமுதலீட்டுக்குப் பதிலாக, குரோத் தேர்வைத் தேர்ந்தெடுத்திடுங்கள்.

343
நான் முதலீடு செய்யத் தயாராக உள்ளேன்