माझ्या गुंतवणुकीवर डीडीटी (लाभांश वितरण कर)चा कसा परिणाम होतो?

माझ्या गुंतवणुकीवर डीडीटी (लाभांश वितरण कर)चा कसा परिणाम होतो? zoom-icon

म्युच्युअल फंड सही आहे?

एप्रिल 2020च्या आधी म्युच्युअल फंडचे डिव्हिडंड गुंतवणूकदारांसाठी कर-मुक्त होते, म्हणजेच त्यांना म्युच्युअल फंडमधील गुंतवणुकीतून डिव्हिडंडच्या रूपाने मिळकत झाल्यास त्यावर कर आकारला जात नव्हता. एकूण वितरित करण्यायोग्य अधिशेषाची समजण्यासाठी, फंड कंपनीच फंडाच्या वितरणयोग्य अधिशेष नफ्यामधून डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्यूशन टॅक्स वजा करीत असे. या पैशातून डिव्हिडंडचा पर्याय निवडणाऱ्या सर्व गुंतवणूकदारांना त्यांच्या युनिट्सच्या अनुपाताने डिव्हिडंड मिळत असे.

आता म्युच्युअल फंड्सना डीडीटी कपात करण्याची गरज नाही, पण गुंतवणूकदारांना त्यांच्या मिळकत कराच्या स्लॅबप्रमाणे म्युच्युअल फंडकडून मिळालेल्या डिव्हिडंडवर मिळकत कर द्यावा लागेल. डीडीटीचे नियम लागू असताना डिव्हिडंड मिळण्याचा पर्याय निवडणाऱ्या सर्व गुंतवणूकदारांसाठी टॅक्सचा एकच दर प्रभावी होता, तर आता डिव्हिडंडवरील टॅक्स प्रत्येक गुंतवणूकदारासाठी निराळा असू शकतो. जर एखादा गुंतवणूकदार मिळकत कराच्या 30% स्लॅबमध्ये असेल, तर त्यांना डिव्हिडंडवर जास्त टॅक्स द्यावा लागेल आणि 20% स्लॅबमध्ये असलेल्या गुंतवणूकदारांना कमी टॅक्स द्यावा लागेल. 

यापूर्वी ग्रोथ पर्याय निवडणाऱ्या गुंतवणूकदारांवर डीडीटीचा प्रभाव पडत नसे, कारण फंडला झालेला नफा फंडमध्येच असायचा आणि त्यामुळे फंडची मालमत्ता वाढायची. त्यामुळे ग्रोथ पर्याय निवडणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी त्यांच्या युनिट्सची संख्या तेवढीच असली तरीही एनएव्ही वाढत असे, तर डिव्हिडंड पर्याय निवडणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी डिव्हिडंड मिळाल्यानंतर एनएव्ही कमी होत असे. 

आता म्युच्युअल फंडसाठी डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्यूशन टॅक्स संपल्यामुळे ग्रोथ आणि डिव्हिडंड दोन्ही पर्यायांसाठी वितरण-योग्य नफा एकसारखाच असेल. यापूर्वी या नफ्याच्या एका भागातून म्युच्युअल फंड टॅक्स भरीत असत आणि त्यामुले डिव्हिडंड पर्याय निवडणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी असलेला वितरण-योग्य नफा कमी होत असे.

डिव्हिडंड रीइन्व्हेस्टमेंट या पर्यायामध्ये गुंतवणूकदारांना मिळणाऱ्या डिव्हिडंडची पुन्हा गुंतवणूक केली जाते, पण यापूर्वी पुन्हा गुंतवणूक केलेल्या डिव्हिडंडची रक्कम ग्रोथ पर्याय निवडणाऱ्या गुंतवणूकदारांच्या एनएव्हीमधील वाढीपेक्षा कमी असायची, कारण डिव्हिडंडची घोषणा करण्याआधी डीडीटीची कपात केली जात असे. आता ग्रोथ आणि डिव्हिडंड पर्यायांतील निवड करताना आपल्याला दीर्घ कालावधीसाठी मालमत्ता निर्मिती आणि लगेच मिळकत मिळणे यांचाच विचार करावा लागेल.

454
मी गुंतवणूक करण्यासाठी तयार आहे