શું મારે ELSS માં SIP મારફતે કે લમ્પસમમાં રોકાણ કરવું જોઇએ?

શું મારે ELSS માં SIP મારફતે કે લમ્પસમમાં રોકાણ કરવું જોઇએ? zoom-icon

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્ઝ સહી હે??

ELSS માં, લમ્પસમમાં અથવા SIP દ્વારા રોકાણ કરવાની પસંદગી તમે ક્યારે અને કેમ રોકાણ કરો છો તેના પર નિર્ભર છે. જો તમે નાણાકીય વર્ષના અંતે કરની બચત કરવાનો વિચાર કરી રહ્યા હો તો માત્ર લમ્પસમમાં રોકાણ કરવું એ તમારી પસંદગી છે. પરંતુ જો તમે નાણાકીય વર્ષની શરૂઆતમાં રોકાણ કરી રહ્યા હો તો તમે લમ્પસમમાં અથવા SIP મારફતે રોકાણ કરી શકો છો. ELSS કરના લાભ આપે છે અને ઇક્વિટીની વૃદ્ધિ ક્ષમતા પણ પૂરી પાડે છે.

SIP મારફતે ELSS માં રોકાણ કરવાના બે લાભ છે. પહેલો લાભ, તમે વર્ષ દરમિયાન તમારાં રોકાણનું પ્રસરણ કરીને જોખમ ઘટાડો છો. બીજો એ કે તમે રૂપી-કોસ્ટ એવરેજિંગને લીધે એક સમયે લમ્પસમમાં રોકાણ કરો તેની તુલનામાં વર્ષ દરમિયાન વિભિન્ન એનએવીમાં રોકાણ કરીને તમારા યુનિટ માટે વધુ સારી સરેરાશ કિંમત મેળવી શકો છો. ત્રીજો લાભ એ કે લમ્પસમ રોકાણની તુલનામાં નાની રકમમાં નિયમિત થતું રોકાણ તમારા ખિસ્સા પર ભારે પડતું નથી. પરંતુ તમારે સુનિશ્ચિત કરવું પડશે કે વર્ષ દરમિયાન રોકાણ કરેલી કુલ રકમ, ELSS માટે તમે ફાળવવા માગતા હો એટલી રકમ જેટલી હોય.

ELSS ફંડ 3 વર્ષની લોક-ઇન અવધિ ધરાવતાં હોવાથી જો તમે આજે રોકાણ કરો તો તમે લમ્પસમના કિસ્સામાં 3 વર્ષ પછી જ તમારાં નાણાં પાછાં લઈ શકો છો. લોક-ઇન અવધિ દરેક SIP ની ચુકવણી માટે પણ લાગુ થવા પાત્ર હોય છે. જો તમે 12 મહિનામાં રોકાણ કરેલી સંપૂર્ણ રકમ પાછી ખેંચવા માગતા હો તો તમારે છેલ્લો SIP નો હપ્તો 3 વર્ષની અવધિ પૂર્ણ કરે ત્યાં સુધી રાહ જોવી પડશે.

426
હું રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છું