ఆర్‌డిలు మరియు ఎఫ్‌డిలు భవిష్యత్తును భద్రపరచుకోవడానికి తగినవి కావా?

ఆర్‌డిలు మరియు ఎఫ్‌డిలు భవిష్యత్తును భద్రపరచుకోవడానికి తగినవి కావా?

మ్యచువల్ ఫంఢ్స్ సరైనవా?

రెకరింగ్ డిపాజిట్లు(ఆర్‌డిలు) మరియు ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్లు (ఎఫ్‌డిలు) దేశంలో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన కొన్ని సేవింగ్స్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్‌లు. అవి సురక్షితమైనవి మరియు ఒక హామీగల రిటర్ను రేటుని అందిస్తాయి. 

ఒక పెట్టుబడిదారుడు భవిష్యత్తు నుండి ఆశించే దానిని బట్టి అది నిజంగా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక ఇన్వెస్టర్ తన మూల ధనం సురక్షితం మరియు కొంత సహేతుకమైన స్థిరమైన రిటర్ను రేటుని, ద్రవ్యోల్బణం మరియు పన్నులతో నిమిత్తం లేకుండా సంపాదిస్తే, అప్పుడు ఇవి తగినంత మంచివి కావచ్చు. అయితే, ద్రవ్యోల్బణం మరియు పన్నుల కారకాల తరువాత కూడా పాజిటివ్ రిటర్నులను సంపాదించాలని ఆశిస్తే, అప్పుడు ఇవి తగినంత మంచివి కాకపోవచ్చు.

ప్రారంభించడానికి ఒక ఇన్వెస్టర్ దగ్గర పెద్ద కార్పస్ ఉండి మరియు కొనుగోలు శక్తిని పెంచడానికి ఆందోళన చెందకపోతే, అప్పుడు ఆర్‌డిలు మరియు ఎఫ్‌డిలు సురక్షితమైనవి మరియు ఉపయోగకరమైన లేవింగ్స్ మరియు ఆదాయాన్ని పెంచే ఎంపికలు. ఒక ఇన్వెస్టర్ అసలు సురక్షత మరియు సమాయానుసారంగా మరియు ఊహించిన ఆదాయం గురించి ఆలోచిస్తే, ఒక ఎఫ్‌డి మంచి ఆలోచన కావచ్చు.

402
పెట్టుబడి చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను