ఆర్ధిక లక్ష్యాలను చేరుకునేందుకు సురక్షిత పెట్టుబడులు సరిపోవా?

ఆర్ధిక లక్ష్యాలను చేరుకునేందుకు సురక్షిత పెట్టుబడులు సరిపోవా? zoom-icon

మ్యచువల్ ఫంఢ్స్ సరైనవా?

రోజువారీ ఖర్చులతో బాటు విభిన్న ఆర్థిక లక్ష్యాల ఖర్చు కొంత కాలానికి పెరుగుతాయని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. ద్రవ్యోల్బణం సంవత్సరానికి 6% ఉంటే, సుమారుగా 12 సంవత్సరాలకు లక్ష్యం ఖర్చు రెట్టింపు అవుతుంది. అయితే, ద్రవ్యోల్బణం 7% ఉంటే సుమారుగా పది సంవత్సరాలలో రెట్టింపు అవడం జరుగుతుంది.

ఇప్పుడు ద్రవ్యోల్బణం7% ఉన్నప్పుడు మరియు అసలు మొత్తం పైన మీరు మొత్తం సురక్షతను కోరుకుంటే, ద్రవ్యోల్బణానికి చాలా సమీపంగా రిటర్నులను అందించే రిటర్నులలో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయగలరు.పెట్టుబడి రిటర్నుల పైన పన్నుల కొరకు సవరణ మరియు మీ పన్ను పెట్టుబడి అనంతరం రిటర్నులు ద్రవ్యోల్బణం కన్నా తక్కువగా ఉంటాయి.

కొన్ని సులువైన సంఖ్యల వైపు చూద్దాము :

ద్రవ్యోల్బణం సంవత్సరానికి 7% అయితే మరియు మీరు ఇప్పుడు రూ. 100 ఉన్నది కొనగలిగే దానిని తరువాత సంవత్సరం మీరు కొనడానికి మీకు రూ. 107 కావాలి. ఒక సంవత్సరం తరువాత, ద్రవ్యోల్బణం అదే రేటులో ఉండిపోతే అదే వస్తువు రూ.114.49 ఉంటుంది.

అదే సమయంలో, పన్నుల తరువాత సంవత్సరానికి 6% అందించిన ఒక పూర్తి సురక్షితమైన అవెన్యూలో మీరు సేవ్ చేసినప్పుడు, మీ రూ. 100 రూ. 106 గా పెరుగుతుంది. ఇది పైన కావలసిన దానికన్నా రూ. 1 తక్కువ. రెండు సంవత్సరాల తరువాత, మొత్తం రూ 112.36 పెరుగుతుంది, ఇది కొనుగోలు చేసిన వస్తువు ఖర్చు కన్నా తక్కువ. ఎడమ వైపున ఉన్న పట్టిక పెట్టుబడుల విలువలు, లక్ష్యాల ఖర్చు మరియు కొన్ని సంవత్సరాలలో వాటి మధ్య వ్యత్యాసాల సుమారు విలువలని ప్రత్యేకంగా తెలుపుతుంది.

కావున, సేవ్ చేయడమే కాదు ఇన్వెస్ట్ చేయడం ముఖ్యమే.

401
పెట్టుబడి చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను