నేను లక్ష్యం లేకుండా మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రారంభించాలా?

Video

మ్యచువల్ ఫంఢ్స్ సరైనవా?

కొంత కాల వ్యవధిలో మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలు సాధించడానికి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మీకు సహాయపడతాయి. అంటే మీ మనస్సులో ఒక నిర్దిష్ట లక్ష్యం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం గురించి మీరు ఆలోచించాలి లేకుంటే లేదు అని అర్థమా? కాదు! ఆర్థిక లక్ష్యాలు లేకపోయినప్పటికీ, అతని/ఆమె సేవింగ్స్  పెరగాలనుకునే లేదా భవిష్యత్తులో ఏదైనా లక్ష్యం ఎదురైతే ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండాలని అనుకునే ఎవరికైనా అవి మంచి ఆప్షన్.

ఒక మంచి క్రీడాకారుడు లేదా క్రీడాకారిణి ఎవరంటే అన్ని సమయాలలో తమ క్రీడను అభ్యాసం చేస్తూ ఉండేవారు. వారు పేరుప్రఖ్యాతులు సంపాదించడానికి ఎంతో కాలం ముందే వారి తయారీ ప్రారంభం అవుతుంది. వారు ప్రారంభించినప్పుడు, వారు జాతీయ లేదా అంతర్జాతీయ టైటిల్స్ వెంటనే గెలవాలనే పెద్ద లక్ష్యాలను మనసులో అసలు ఉండకపోవచ్చు. కానీ స్కూలు, కాలేజీ లేదా రాష్ట్ర మరియు జాతీయ స్థాయి టీమ్ ఎంపిక కోసం అవకాశం వచ్చినప్పుడు, వారు బాగా తయారై ఉన్నారు కాబట్టే వాటిలో తమ అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబర్చగలరు.

జీవితంలో ఆర్థిక లక్ష్యాల విషయంలోనూ సరిగ్గా ఇదే వర్తిస్తుంది. మీరు ఉద్యోగం చేయడం ప్రారంభించినప్పుడు, నెలవారీ ఖర్చులకు సంపాదించడం తప్ప మీకు ఏ లక్ష్యాలు ఉండక పోవచ్చు. కానీ మీరు సంపాదించడం మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచే పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రారంభించడం మంచిది, ఎందుకంటే జీవితంలో మీరు ముందుకు పోతుంటే తప్పక లక్ష్యాలు ఏర్పడతాయి, అవి మీ కోసమైనా లేదా మీ కుటుంబం కోసమైనా. అసలు మనస్సులో లక్ష్యం లేనప్పుడే మీరు పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రారంభించినప్పుడు, జీవితంలో వివిధ ఆర్థిక డిమాండ్‌లను ఎదుర్కోవడానికి మీరు సంసిద్ధంగా ఉంటారు. అంతేకాకుండా, పెట్టుబడి పెట్టడానికి సంబంధించిన విషయంలో మీరు మరింత క్రమశిక్షణగల వారు అవుతారు. ఒక నిధిని నిర్మించడానికి సమయం మరియు సహనం అవసరం మరియు మీరు ఎంత త్వరగా ప్రారంభిస్తే, ఏదైనా ఆర్థిక డిమాండ్‌ను మేనేజ్ చేయడంలో మీకు అంత మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి.

402
పెట్టుబడి చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను