ಎಫ್ಎಂಪಿಗಳಿಂದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ?

ಎಫ್ಎಂಪಿಗಳಿಂದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ? zoom-icon
ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ ಕ್ಯಾಲಕ್ಯುಲೇಟರ್‌ಗಳು

ಮ್ಯೂಚುವಲ್‌ ಫಂಡ್‌ ಸೂಕ್ತವೇ??

ಡೆಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎರಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರಿಸ್ಕ್ಗಳಾದ, ಬಡ್ಡಿ ದರ ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜಿ-ಸೆಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಅಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಫಂಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಬಡ್ಡಿ ದರದ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತವೆ.

ಎಫ್ಎಂಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು ಸ್ಥಿರ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇವು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಎಂಪಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. ಬಡ್ಡಿ ದರದ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇವು ಜಿ-ಸೆಕ್ಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಎಎಎ ರೇಟ್ ಇರುವ ಪಿಎಸ್ಯು ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಎಫ್ಎಂಪಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವು ಹೊಂದಿವೆ.

ಎಫ್ಎಂಪಿಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಫಂಡ್ಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಇವು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಬಾಂಡ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಆಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾ., ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಬಾಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಬಾಂಡ್ ಇಟಿಎಫ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಫಂಡ್ನ ರಚನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋವನ್ನು ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಎಫ್ಎಂಪಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಅನುಪಾತ ಹೊಂದಿವೆ.  ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 3-10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಎಫ್ಎಂಪಿಗಳು 1-3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದೀರ್ಘ ಗುರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಫ್ಎಂಪಿಗಳು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.

ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಎಂಪಿಗಳಿಗಿಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು ಒಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಇವು ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಆಗಿವೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ದ್ರವ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, ಗಂಭೀರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಫಂಡ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇರಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಬಡ್ಡಿ ದರ ಅಪಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ.  ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಫಲಿತ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರದ ಅಪಾಯದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಲಾಕ್-ಇನ್ ಮಾಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮೇಯವು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು ಫಂಡ್ನ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಫಂಡ್ನ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ದಿನಾಂಕವು ಇಡೀ ಗುರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

436
ನಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ