ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವಿತರಣೆ ತೆರಿಗೆ ಎಂದರೇನು?

Video

ಮ್ಯೂಚುವಲ್‌ ಫಂಡ್‌ ಸೂಕ್ತವೇ??

ಸ್ಕೀಮ್‌ನ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೂಡಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್‌ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗಳು ಮಾಡಿದ ಲಾಭವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಟ್ರಸ್ಟೀ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೀಳುವಾಗ ಸ್ಕೀಮ್ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಔಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದಿರಲು ಟ್ರಸ್ಟೀಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಆದಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಶನ್ ತೆರಿಗೆ (ಡಿಡಿಟಿ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸ್ಕೀಮ್‌ ಡಿಡಿಟಿ ಅನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್‌ ಪೇಔಟ್‌ನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

2020 ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ, ಡಿಡಿಟಿ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಆದಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಹಿಂದಿನ ಡಿಡಿಟಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್‌ ಫಂಡ್‌ ಡಿವಿಡೆಂಡ್‌ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವು ವ್ಯಕ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ, ಸ್ಕೀಮ್‌ನಿಂದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಶನ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಡಿಡಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಸಮಾನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಸ್ಕೀಮ್‌ನ ವಿಧವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಮಾನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ, ಸ್ಕೀಮ್‌ನ ವಿತರಿಸಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಡಿವಿಡೆಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವವರು ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಡಿಡಿಟಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದು ಸ್ಕೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಮಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ (ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್‌ಚಾರ್ಜ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ) ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆದಾಯದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು.

436
ನಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ