ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಎಂದರೇನು?

ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಎಂದರೇನು?

ಮ್ಯೂಚುವಲ್‌ ಫಂಡ್‌ ಸೂಕ್ತವೇ??

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ವೈಝೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ನಂತಹ ಫಂಡ್ ಹೆಸರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಇವು ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಎಂದು ನೀವು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ, ಲಾರ್ಜ್, ಮಿಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ಅದರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂಡವಾಳದಾದ್ಯಂತ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಇದು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

2018 ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ 2017 ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿದ ಸೆಬಿಯ ಉತ್ಪನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಅದರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಷೇರುಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು, ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅಗ್ರ 100 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ (ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂಡವಾಳ = ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಷೇರುಗಳು * ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ). ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಂಬುದು 101 ರಿಂದ 250 ನೇ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು, 251ನೇ ಕಂಪನಿಯ ನಂತರದ್ದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಊಹೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅಧಿಕ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಆದರೆ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ರಿಸ್ಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳಂತೆ ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕಿ ಕೂಡಾ ಆಗದೇ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಶವನ್ನು ಇವು ಇನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ವರ್ಗವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಭಾಗಗಳಾದ್ಯಂತ ಸ್ವತ್ತು ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಸೆಬಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದೆ (2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು). ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ ಸಂಬಂಧಿ ಸಲಕರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಮ್ಮ 75% ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ 25% ಸ್ವತ್ತುಗಳು, ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳಿಗೆ 25% ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳಿಗೆ 25% ಅನ್ನು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಂಪತ್ತು ರಚನೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಪ್ ಗ್ರೋತ್ ಫಂಡ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳಿಗೆ 50% ಎಕ್ಸ್ಪೋಶರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತನ್ನ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಗೆ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮೌಲೀಕರಿಸಬೇಕು. 5-7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.

435
ನಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ