ഒരു ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളും റിസ്ക് പാരാമീറ്ററുകളുമാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്?

ഒരു ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളും റിസ്ക് പാരാമീറ്ററുകളുമാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്?

മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് ശരിയാണോ??

നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിലേക്ക് ഒരു ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുള്ള ഒരു ചിട്ടയായ തെരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ ആവശ്യമാണ്. ആദ്യത്തേത്, നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ പോര്‍ട്ട്‌ഫോളിയോയില്‍ ഒരു ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ആവശ്യകത അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു നിശ്ചിത കാലം കഴിയുമ്പോഴുള്ള നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നും ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിന്റെ തരം ഏതാണെന്നും തിരിച്ചറിയുകയും നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് ടോളറൻസ് വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത്. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല്‍, ലഭ്യമായവയിൽ അനുയോജ്യമായ ഫണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അടുത്ത ഘട്ടം.

അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ, ഫണ്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിശ്ചിത വിവരങ്ങൾ തെരഞ്ഞും വിവിധ റിസ്ക് പാരാമീറ്ററുകൾ വിശകലനം ചെയ്തും അനുയോജ്യമായ എല്ലാ ഫണ്ടുകളുടെയും കൂടുതൽ ഗുണപരമായ വശങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കണം. ഫണ്ട് പോർട്ട്‌ഫോളിയോ, വിന്റേജ്, ഫണ്ട് മാനേജർമാർ, ചെലവ് അനുപാതം, അതിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്ക്, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അതിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്കുമായുള്ള താരതമ്യത്തിൽ ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. 

നിങ്ങൾ പോര്‍ട്ട്‌ഫോളിയോ തെരയുമ്പോൾ, സെക്ടര്‍ അലോക്കേഷന്റെയും സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷന്റെയും കാര്യത്തില്‍ അത് എത്രത്തോളം ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആണെന്ന് നോക്കണം. ഫണ്ടിന്റെ 10 മുന്‍നിര സെക്ടറുകളില്‍ നിന്നും സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡിംഗിൽ നിന്നും ഇത് മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങൾ വിന്റേജ് നോക്കിയാല്‍, ആ ഫണ്ട് എത്ര എക്കണോമിക് സൈക്കിളുകളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ ലഭിക്കും. ഓഹരി വിലകള്‍ ഉയര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്ന കാലയളവില്‍, മിക്ക ഫണ്ടുകളും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും. പക്ഷേ വിപണിയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുടെ പൂർണമായ കാലയളവുകളില്‍ ഫണ്ടുകൾ എങ്ങനെ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു എന്നത് പോർട്ട്‌ഫോളിയോക്ക് പൂര്‍വസ്ഥിതി കൈവരിക്കാനുള്ള ശേഷിയുടെ സൂചകമാണ്. ഫണ്ട് മാനേജരുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഫണ്ടിന്റെ വിന്റേജുമായി അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഫണ്ട് മാനേജർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ഫണ്ടുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് നിങ്ങള്‍ക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാം.

ഫണ്ടിന്‍റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി, ഫണ്ട് എത്രത്തോളം നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന സൂചകമാണ് ചെലവ് അനുപാതം. ചെലവ് അനുപാതം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.

അടുത്തത്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ, ബീറ്റ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സുപ്രധാന ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് റിസ്ക് സൂചകങ്ങൾ നോക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത്, ഫണ്ടിന്റെ വരുമാനത്തിലെ ചാഞ്ചാട്ടത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണ നല്‍കും. ഹയര്‍ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫണ്ട് വരുമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ചാഞ്ചാട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ്. അതായത്, ഫണ്ടിന്റെ ശരാശരി പ്രതീക്ഷിത വരുമാനത്തിൽ രണ്ട് വഴികളിലും (പോസിറ്റീവ് ആയും നെഗറ്റീവ് ആയും) ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ്. മാർക്കറ്റിന്‍റെ ചലനങ്ങളോടുള്ള ഫണ്ടിന്റെ പ്രതികരണത്തിന്‍റെ സൂചകമാണ് ബീറ്റ. മാർക്കറ്റ് ചലനങ്ങളില്‍ ഫണ്ടിന്റെ എന്‍എവി കൂടുതൽ സെൻ‌സിറ്റീവ് ആണെന്നാണ് ബീറ്റ >1 സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനാൽ, മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ഉയര്‍ച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ ഫണ്ട് മാര്‍ക്കറ്റിനേക്കാളും ഉയരുകയും മാര്‍ക്കറ്റ് ഇടിയുന്ന ഘട്ടങ്ങളില്‍ മാര്‍ക്കറ്റിനേക്കാള്‍ ഇടിയുകയും ചെയ്യും. ബീറ്റ =1 സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫണ്ടിന്റെ എൻ‌എവി മാർക്കറ്റിന്‍റെ ചലനത്തിന് ഒപ്പം നീങ്ങുന്നു എന്നാണ്. ലോ റിസ്ക് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്ക് സാധാരണഗതിയില്‍ ബീറ്റ <1 ആയിരിക്കും.

നിങ്ങളുടെ പോര്‍ട്ട്‌ഫോളിയോയിലേക്ക് അന്തിമമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഫണ്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും അവ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും അല്‍പസമയം ചെലവഴിക്കുകയോ ഒരു സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവിൽ നിന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശം തേടുകയോ ചെയ്യണം.

444
ഞാന്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ തയാര്‍